• Simon Dijk

Initiatief voor afronding woningbouw Quartet

CULEMBORG Nog maar net bijgekomen van het stranden van de afronding van het nieuwbouwproject Quartet besloten de initiatiefnemers een nieuwe optie op 'hun' kavel te nemen.

door Simon Dijk

Eerder had het project te Lanxmeer te kampen met voortdurende vertraging bij de planontwikkeling. De stichtingskosten en de daaraan gekoppelde grondprijs stegen daardoor zo sterk dat bouwer Batenburg afhaakte. Onderhandelingen met de gemeente over die koppeling mochten daarbij niet baten. De familie Altena wil nu gaan Bouwen in eigen beheer. Een methode die toch betaalbare huizen op deze prachtige plek moet opleveren.

BIEB Om het project Quartet goed af te ronden, wil de familie graag samenwerken, bijvoorbeeld met het bureau BIEB. BIEB staat voor Bouwen In Eigen Beheer. Het bureau begeleidt mensen die samen met toekomstige buren hun eigen woonhuizen willen (laten)bouwen. Ze beslissen zelf over hoe er wordt gebouwd en hoe de huizen er uit gaan zien. Samen met straatgenoten van straks zijn zij zelf projectontwikkelaar, opdrachtgever en zelfs vooraf al goeie buur. Het bureau heeft al meer dan 30 jaar ervaring en is de Uitvinder van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een vorm van sociale projectontwikkeling die ook nog eens beter betaalbare huizen oplevert. (Bron: bouwenineigenbeheer.nl)

BETAALBAAR Als de zaak tussen gemeente en Batenburg is afgerond, komt er een gesprek tussen gemeente en familie. Gerda Altena: ,,We vragen hen om akkoord te gaan met de manier waarop we dit project zelf willen realiseren. Samenwerkend met de projectleider vanuit Bieb, die nu ook al de opzet van twee kavels Tiny Houses in Lanxmeer begeleidt. Daar zijn al goede ervaringen mee. Voorstel is daarbij om naast de kavel van vier huizen met ruime begane grond, meteen ook negen huizen naast de Betuwe Hoeve op dezelfde manier te ontwikkelen. Wellicht in de vorm van houtbouw die een andere fundering vraagt."

In het gesprek wordt ook een nieuwe afspraak gemaakt over de grondprijzen. De familie hoopt zo samen een betaalbaar woningbouwproject te realiseren. Gerda Altena: ,,Het moet toch een keer lukken bij elkaar te komen om die hof af te ronden. Eind 2018 hopen we meer te weten, maar wie nu al in contact wil komen, kan mailen met: gerdaaltena@gmail.com."