• Kunst in de Kerk

Inspirerende expositie Liefde in de Vrijstad

CULEMBORG Van 7 april t/m 29 april vindt een expositie plaats met de zinnenprikkelende titel 'Liefde in de Vrijstad, een Hooglied'. Locatie: Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2. Opening: 6 april om 20.00 uur door cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman. Vooraf aan de opening is er op de Markt om 19.15 uur een balletuitvoering van Balletstudio Chantal. Openingstijden expositie: dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Aan deze expositie zijn meerdere activiteiten verbonden.

De Stichting Kunst in de Kerk neemt deel aan de activiteiten rond het 700-jarig bestaan van Culemborg met een expositie. Gastconservator Anikó Ouweneel (cultuurhistorica) heeft gerenommeerde kunstenaars uit verschillende disciplines gekozen die zich met het thema Hooglied hebben beziggehouden.

Het boek Hooglied vormt een bijzonder hoofdstuk in de Bijbel: een verhaal over zuivere liefde, verlangen en erotiek. Iedereen wil geliefd, gekend en geaccepteerd zijn. In alle rust en veiligheid kwetsbaar durven zijn zonder angst en onzekerheid. Dit algemeen menselijk verlangen is nog altijd een actueel thema. Het Hooglied wordt ook gezien als een wijsheidstekst met dubbele bodem. Met woorden als liefdeswoorden die zowel bruikbaar zijn in de omgang met een geliefde als in de omgang met God. Hierover gaat in april de tentoonstelling. Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij deze expositie: op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg vindt begin april een parallelle tentoonstelling plaats, waarvan enkele stukken een week later worden opgenomen in de grote expositie. Gedurende de expositie is er een bijzondere ochtenddienst, een lezing en een vesper. Ook komen er drie filmavonden over het thema liefde. Eerste filmavond 'On body and soul', tweede filmavond 'Call me by your name', derde filmavond 'Maudie'. Films met - voor wie dat wil - nagesprek o.l.v. theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard.

Activiteiten rond de expositie

15 april: Themadienst op zondagmorgen, locatie: Grote of Barbarakerk, aanvang 10.00 uur

19 april: Lezing door Henri Veldhuis, locatie: consistorie Grote of Barbarakerk, aanvang 20.00 uur

29 april: Kunstvesper m.m.v. Marijn Slappendel, locatie: Grote of Barbarakerk, aanvang 19.00 uur

11-18-25 april: Filmavonden, locatie: Theater De Fransche School, Havendijk 1 te Culemborg, aanvang 20.00 uur

Kijk voor actuele informatie op: www.kunstindekerkculemborg.nl