• Oranje Nassauschool

Intentie samenwerking Oranje Nassauschool en Kentalis

CULEMBORG De Oranje Nassauschool in Culemborg en Kentalis tekenden vorige week een intentieverklaring om samen onderwijs te bieden aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis/gehoorproblemen in het basisonderwijs. Met het tekenen van de verklaring spreken de organisaties af dat zij hun expertise gaan bundelen om kinderen nog meer passend onderwijs in de eigen regio te bieden.

De samenwerking richt zich op leerlingen uit Culemborg en directe omgeving die een medium arrangement nodig hebben voor taalontwikkelingsstoornissen/gehoorproblemen. Het is de bedoeling dat komend schooljaar zeven leerlingen bij de Oranje Nassauschool gebruik gaan maken van de taalsatellietvoorziening. Dit betekent dat deze leerlingen regulier onderwijs volgen bij de Oranje Nassauschool en op onderdelen structureel ondersteuning krijgen van Kentalis. Zo kunnen leerlingen met TOS/gehoorprobleem naar een gewone school met bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden. 

De samenwerking is gericht op verdere doorstroming vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs, eigenaarschap bij leerlingen vergroten, ondersteuning zo veel mogelijk realiseren ín de klas, maximale expertise overdracht naar leerkrachten en alle kinderen gebruik laten maken van de ingebrachte expertise.

Ook de medewerkers profiteren van de samenwerking. De Oranje Nassauschool heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onderwijsplek die tegemoet komt aan de behoeften van kinderen met taal- en spraakproblemen. De leerkrachten gaan door de verdergaande samenwerking nog meer gebruik maken van de specifieke kennis van Kentalis. Medewerkers van Kentalis kunnen zich volledig richten op het inbrengen en overbrengen van de specifieke expertise voor deze doelgroep kinderen.

De Oranje Nassauschool en Kentalis gaan vanuit de gezamenlijke visie aan de slag om meer en meer concreet vorm te geven aan de samenwerking.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis.