• Judith van Loon en Janhenk Odink (van burgerinitiatief Culemborg800) presenteren hun ideeën over een nieuwe inrichting van de Ronde Haven.  

    Tanja Moody

Interimmanager mag aan de slag bij zwembad De Waterlinie

CULEMBORG In de commissie- en raadsvergadering van 14 februari werd vooral gesproken over nieuwe windmolens in Culemborg, het vervolg met betrekking tot zwembad De Waterlinie en een mogelijke fietsbrug over de Lek. Daarnaast maakte een groep inwoners gebruik van het inspreekrecht om te vertellen over het nieuwe burgerinitiatief Ronde Haven.

door Tanja Moody

'Culemborg800' noemt het burgerinitiatief zichzelf. Doel is het herstel van de Ronde Haven. In een schets staat een indruk van de nieuwe inrichting van het gebied: een haven als ligplaats voor historische schepen en het gebied rondom wordt opgeruimd en landschappelijk ingericht. Een aantrekkelijke plek om naartoe te gaan en rond te kijken.

Verder was er veel aandacht voor de nieuwe windmolens. Initiatiefnemers Vrijstad Energie en Eneco kregen volop ruimte om hun plannen toe te lichten. Ook de werkgroep Tegenwind het Lage Veld kreeg ruim de tijd om de raad over hun bezwaren te vertellen. Wethouder Joos Reus lichtte de procedures en processen toe.

In het kader van het regionale mobiliteitsplan dienden GroenLinks en D66 een motie in met als doel vaart te maken met de (regionale) gesprekken over een mogelijke fietsbrug over de Lek. Tenslotte mag de interimmanager aan de slag om de boel bij zwembad De Waterlinie op orde te brengen, de bedrijfsrisico's  te verminderen en om alvast een begin te maken met het verlagen van de exploitatiekosten.

Meer achtergronden in de Culemborgse Courant van 20 februari.