• Archief BDUmedia

Interventieteam spoort 1,5 miljoen aan fraude op

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg is tevreden over de manier waarop de afgelopen jaren is samengewerkt en informatie is gedeeld in het interventieteam. Het college vindt voortzetting van de integrale aanpak zinvol en wenselijk en zal deze zoveel als mogelijk inbedden in de gemeentelijke werkwijze. Dat heeft inmiddels geleid tot aanscherping en intensivering van diverse werkprocessen.

In 2014 heeft het interventieteam voor bijna € 1,5 miljoen aan fraude en belastingontduiking opgespoord. Het gaat bijvoorbeeld om opgevoerde belastingcorrecties, aangetoonde fraude met uitkeringen, opgelegde boetes, besparingen op beëindigde uitkeringen en op toegekende toeslagen.

Het interventieteam voert onder regie van de gemeente sinds september 2011 regelmatig controles uit om te kijken of bewoners zich aan wettelijke regels houden en hun rechten en plichten nakomen. Het gaat daarbij om onrechtmatige bewoning, ontduiken van belastingen en sociale premies, misbruik van de studiefinanciering en uitkerings- of woonfraude.

In het Culemborgse interventieteam werken meerdere partners samen: gemeente Culemborg, Belastingdienst, het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), directie AMF (Arbeidsmarktfraude), de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en de politie. Het project werd ondersteund vanuit het RCF (Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding) Kenniscentrum Handhaving.