• Martin Smaling

Inventarisatie verkeersknelpunten: 1270 reacties inwoners

CULEMBORG De ontwikkeling van de GVVP is in 2018 begonnen met een webconsultatie, waar inwoners van Culemborg knelpunten en wensen op het gebied van verkeer konden opgeven. Veel inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In totaal kwamen er 1270 reacties binnen. De online inventarisatie geeft een voldoende representatief beeld hoe inwoners in Culemborg de huidige verkeerssituatie ervaren.

door Tanja Moody

Een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) helpt om duidelijke keuzes te maken en ad hoc maatregelen tegen te gaan. Tevens kan de gemeente rekening houden met landelijke trends en ontwikkelingen in omliggende gemeenten en bij beheerders. In het huidige beleidsplan worden de verschillende verkeersnetwerken (voetgangers, fietsers, auto's, landbouwvoertuigen etc) nog los van elkaar bekeken. Daarnaast was oude plan nog niet compleet.

De resultaten van de online inventarisatie werden donderdag 18 april door Jos Hengeveld van Royal HaskoningDHV aan de raad gepresenteerd. Pas op 24 juni maakt de raad keuzes met betrekking tot de maatregelen en wensen per verkeersnetwerk. Naar verwachting is de concept-eindrapportage eind 2019 gereed. Door de gevolgde (aanbestedings)procedure is drie maanden vertraging opgetreden.

CONCLUSIES In de westelijke buitenwijken waren de inwoners het meest actief in het zetten van 'stipjes'. Dat deel van de stad is relatief zwaar belast met verkeer en bovendien valt in een nieuwe woonomgeving iets eerder op. Naast het doorgeven van knelpunten, waren er ook wensen en soms gaven inwoners aan ergens positief over te zijn. Zo zien mensen het roadblock als knelpunt en evenveel inwoners zijn er juist blij mee. De meeste opmerkingen gingen over het fietsverkeer. Vooral de oost-west routes worden als probleem ervaren. Vaak waar gemotoriseerd verkeer het langzaam verkeer tegenkomt. Ook rondom scholen, de ontsluitingswegen, diverse kruispunten/rotondes (ovonde) en parkeren in Parijsch en rondom het centrum werden vaak genoemd.

MOBILITEITSPLAN Donderdag probeerde de raad de uitslag vooral in perspectief te plaatsen. Marco van Zandwijk (CDA) ziet de inventarisatie graag gekoppeld aan de analyses van de verkeersongelukken en Jan-Peter Roefs (VVD) wil een link met de meest actuele verkeerstellingen. Zowel Han Braam (VVD) als Bas de Jong (GroenLinks) wil de gegevens begrijpen in het licht van het mobiliteitsplan. Noël Bos (CVN) kijkt vooruit en vraagt of de snelle, goedkopere oplossingen al eerder kunnen worden uitgevoerd. Rinske van Oortwijk (D66) bedenkt hoe de GVVP afwijkt van het huidige beleidsplan. Machid El Boustati (CC) adviseert de rijschoolhouders te betrekken in het klankbordgroep.