• Burger bij zijn afscheid als wethouder

    Hans Dirksen

Jan Burger op 61-jarige leeftijd overleden

WIJK BIJ DUURSTEDE Oud-wethouder Jan Burger is zaterdag op 61-jarige leeftijd overleden. Burger was lang actief voor de SP in Culemborg en vanaf 2006 in Wijk bij Duurstede, waar hij elf jaar wethouder was. Burger stopte in maart 2017 als wethouder. Over de reden was hij even open als hij volgens collega's in de omgang met mensen was. Burger bleek de zeldzame combinatie van dementie en de spierziekte ALS te hebben. Zijn gezondheid ging daarna snel achteruit. In zijn dertigjarige politieke loopbaan is Burger een van de oprichters van de SP in Culemborg geweest. In Culemborg was hij van 1986 tot 2002 raadslid en van 2002 tot 2004 was hij er wethouder. Collega's uit Culemborg noemen Jan Burger ,,een topbestuurder, niet vanuit een ivoren toren maar altijd in contact met bewoners" en ,,Jan was naast raadslid, vooral iemand die samen met anderen actie voerde voor een beter Culemborg."

Mede oprichter van de Culemborgse SP-afdeling Philip Oosterlaak typeert hem als een uitzonderlijk talent met hart voor de goede zaak. ,,Wij denken met verdriet en dankbaarheid aan het zijn enorme inzet en het vele werk dat hij voor onze afdeling en stad heeft verzet."

Van 1999 tot 2003 was hij lid van de Provinciale Staten in Gelderland, In 2003 werd hij uitgeroepen tot beste Statenlid. Vanaf 2006 was hij wethouder in Wijk bij Duurstede.

Vrijdag 25 maart 2017 nam hij onder grote belangstelling afscheid. Onder de aanwezigen was ook Emile Roemer, die Burger roemde om zijn kwaliteiten en inzet en eindigde met een diepe buiging voor Burger. Ook aanwezig was Jan Marijnissen. Samen met Marijnissen was Burger SP'er van het eerste uur. Burger had in Culemborg de bijnaam 'Marijnissen van Culemborg'. Jan Oechies, fractievoorzitter SP Wijk bij Duurstede, zei: ,,Jan was natuurlijk naast politicus direct gericht op actie, ook een meedenkend figuur die meer op oplossingen, dan op heibel gericht is. Vriend en vijand roemen hem om zijn heldere betogen en zijn vermogen ingewikkelde kwesties tot de kern terug te brengen."