• Jeugdboa.NL

Jeugdboa wint vertrouwen

CULEMBORG Yassin Dagdag, PvdA, sprak donderdag tijdens de raadsvergadering zijn waardering uit over de twee jeugdboa's die Culemborg heeft. ,,Superknap is de vertrouwensrelatie die deze twee jeugdboa's met de jeugd hebben opgebouwd en dat in de functie die zij hebben." De raad deelt deze mening.

door Brigitte Vergouwen

Aanleiding is de evaluatie van de jeugdboa's (boa staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar) onder professionals en het ten einde lopen van het huidige contract. De gemeente zet een aanbesteding uit voor een nieuw contract.

De inzet van jeugdboa's als onderdeel in het totale jeugdbeleid is effectief. Jeugdboa's maken makkelijk contact met jongeren en zijn veel op straat. ,,Ons contact met de jongeren is laagdrempelig", legt een van de jeugdboa's uit. ,,We spreken dezelfde taal als de jongeren en bouwen echt een band met ze op."

De gemeente onderschrijft dit. ,,Het bevorderen van goede ontwikkelkansen voor jongeren en het tegengaan van jongerenoverlast zijn speerpunten in het Culemborgse veiligheidsbeleid", aldus burgemeester Gerdo van Grootheest. ,,Jeugdboa's passen in die visie. Zij spreken jongeren aan op hinderlijk gedrag en zijn preventief aanwezig op straat. Daarmee gaan ze jeugdoverlast tegen. Ze signaleren met welke jongeren het niet goed gaat en/of welke jongeren elkaar negatief beïnvloeden. Die informatie gebruiken we om gerichter te kunnen ingrijpen en hulp aan te bieden."

In een notitie van de gemeente staat: 'De laagdrempelige contacten van de jeugdboa's vormen een ingang binnen doelgroepen die soms niet op een andere manier benaderd kunnen worden.'

Speerpunten uit de evaluatie zijn volgens de raad de verbetering in de samenwerking tussen de partners in het jeugdbeleid; de huidige situatie waarin jeugdboa's enerzijds met jongerenwerk samenwerken en anderzijds met de politie waardoor zij in een spagaat zit; een duidelijk beeld van de jeugdboa's in de samenleving; en het behouden van het opgebouwde vertrouwen van de jeugd en de kennis bij het aangaan van een nieuw contract.

De gemeente wil afspraken met de politie maken om de samenwerking te verbeteren door het regelmatig briefen van boa's, het meer benutten van boa's door aansturen via hun portofoon en het samen diensten draaien met jeugdagenten. Verder blijft het politiebureau de werkplek van de jeugdboa's. Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende typen boa's van elkaars werkzaamheden op de hoogte zijn. De gemeente besteedt in 2018 extra aandacht aan de rol van de jeugdboa door hen te betrekken bij activiteiten zoals de open dag hulpdiensten en door aandacht aan de jeugdboa's in de media te besteden.

STRUCTUREEL BUDGET De keuze van enkele jaren geleden om structureel budget vrij te maken en voor langere tijd met vaste personen te werken is effectief. De gemeente kiest bij de volgende aanbesteding weer voor een langere contractperiode met vaste personen, waarbij zij focust op hun competenties bij het opereren in jeugdgroepen.

Het doel is de sterke punten van de huidige inzet te behouden, terwijl de samenwerking met de politie, ELK en de AVRI-boa's verder wordt verbeterd. Voor inwoners is duidelijker wat de rol van de jeugdboa's is; bovendien zijn ze laagdrempelig aanspreekbaar.