• De beoogde locatie aan de Meerlaan

    Brigitte Vergouwen

'Jongerenruimte aan de Meerlaan'

CULEMBORG Naar verwachting opent de jongerenruimte aan de Meerlaan haar deuren in mei 2018. De raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Tijdens de raadvergadering van 8 maart was de gehele publieke tribune gevuld met vooral veel jongeren.

door Brigitte Vergouwen

In het plan is er één ruimte voor alle jongeren en verdwijnen de jongerenruimtes in de Salaamander en de Treffer. De Treffer wordt gesloopt. Aan het begin stelde Thijs Heemskerk, SP, voor het debat te verplaatsen tot na de verkiezingen zodat de nieuwe raad hier een start mee kan maken als onderdeel van het gehele jongerenbeleid. Hoewel de meerderheid tijdens de commissievergadering op 15 februari hier nog voorstander van was, ging de raad nu over tot debat.

GEEN CAMERA Tim de Kroon, GroenLinks, diende een amendement in om het plaatsen van een camera als onderdeel van het plan voor een jongerenruimte aan de Meerlaan te schrappen. ,,Het plaatsen van een camera is onderdeel van het veiligheidsbeleid en werkt anders stigmatiserend." Wethouder Fouad Sidali stemde hier namens het college mee in. ,,De locatie staat nu in het veiligheidsbeleid niet op de nominatie om een camera te plaatsen. Als daar op een later tijdstip reden toe is, kan dat alsnog." De raad schrapt het plaatsen van een camera uit het plan.

BUDGET JONGERENRUIMTE De discussie richtte zich er vooral op of één ruimte voor alle jongeren voldoende is en of de ruimte vooral op één groep is gericht. De raad stemde voor het plan, vanwege de nauwe samenwerking met en door de jongeren en dat een jongerenruimte een onderdeel is van een veel breder jongerenbeleid waarmee verschillende groepen jongeren worden bereikt. SP en VVD stemden tegen omdat zij meerdere jongerenruimtes voor meerdere groepen willen. De SP is tegen de sloop van de Treffer. Een mogelijke ruimte voor een andere jongerengroep verdwijnt zo.