• Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg

    Tanja Moody

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgse initiatief Linawijs

CULEMBORG GroenLinks en SP hebben in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. In één van de vragen wordt expliciet gevraagd of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar te ondersteunen.

door Tanja Moody

Linawijs is een initiatief van Marieke Stolte. Het is een ontwikkelplek met een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Bedoeld voor kinderen die in een klassieke setting niet tot leren komen. De eerste Linawijs is in april 2018 met drie Culemborgse kinderen van start gegaan. Punt Speciaal verzorgt het onderwijs; zorg komt van 's Heeren Loo. Linawijs richt zich op bovenregionale oplossingen. Er is ook belangstelling vanuit andere steden.

Passend onderwijs betekent volgens minister Slob dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Marieke Stolte ziet echter een maatschappelijk probleem binnen het huidige onderwijs. Veel kinderen met normale tot hoge intelligentie kunnen, vooral door autisme, niet naar school of ervaren ernstige psychische problemen. Linawijs wil pedagogisch en didactisch een radicale andere weg inslaan. ,,Deze kinderen zijn slim, leerbaar en zeker leergierig. Eenmaal tot ontwikkeling gebracht zijn ze tot veel in staat, zodat er ook voor hen een plek in de maatschappij mogelijk is."

KNELPUNTEN Het is alweer enkele maanden geleden dat Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg, en Marieke Stolte bij Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld op bezoek zijn geweest om haar te vertellen over Linawijs en de knelpunten waar het mee te maken heeft in de realisatie hiervan. Zoals op het gebied van wet- en regelgeving en de financiering. Tevens is het lastig om een onderwijsperspectief op te stellen, door de grillige ontwikkelingen van deze kinderen. Het is dit bezoek dat heeft geleid tot de Kamervragen. Naar verwachting komt de beantwoording uiterlijk 31 januari. ,,Helaas is passend onderwijs nog niet voor ieder kind de realiteit. Op deze manier kunnen we kijken wat er nog moet gebeuren. Daarnaast is het een oproep om gebruik te maken van lokale initiatieven zoals Linawijs", aldus Tim de Kroon. Voor informatie over Linawijs, zie www.linawijs.nl