• NUL kans om windpark tegen te houden

    Kuun Jenniskens
  • Hans Marchal wil toch gesprek over windmolens

    Kuun Jenniskens

,,Kans dat we Windpark Goyerbrug kunnen tegenhouden is nul”

WIJK BIJ DUURSTEDE Wethouder Hans Marchal (PCG) van Wijk bij Duurstede wil het verzet tegen Windpark Goyerbrug staken. Hij laat zijn rol van Don Quichote varen en hij is tot inkeer gekomen: ,,Het is verspilde energie en een verspilling van gemeenschapsgeld”, concludeert Marchal na een gesprek met gedeputeerde Pim van den Berg en wethouder Hilde de Groot van Houten. Het windpark met vier 240 meter hoge windmolens komt pal ten noorden van Culemborg te staan en zal ook voor de Vrijstad beeldbepalend worden. 

door Kuun Jenniskens

,,We spraken met elkaar over procedures, en mijn conclusie is, dat we hoog of laag kunnen springen tot aan de Raad van State, maar de kans dat we de molens tegen kunnen houden is nul. Ik vind dat we dan mensen voor de gek houden. Ik heb de gedeputeerde gevraagd om dit hele verhaal over deze juridische (on)mogelijkheden, in de raadsvergadering te komen vertellen. In die zin vind ik sommige krantenkoppen te stellig, want de gemeenteraad moet hier zelf een mening over vormen. Dat zal op dinsdag 5 maart gebeuren.”

Waar loopt het spaak? Stel dat de raad van Houten nee zegt - wat Hans Marchal overigens niet verwacht - dan kan de provincie het overnemen. ,,Pim van de Berg zei tegen mij; ‘anders gaan wij het doen´. En het is zelfs zo dat de initiatiefnemer Ruben Berendts met een beroep op de Elektriciteitswet de vergunning ook nog zou kunnen krijgen. Het is echt verspilde energie als je het hele verhaal op een rijtje zet.”

WIJK TWEE MOLENS BIJ KANAAL? Wat wethouder Hans Marchal betreft ligt er ook een spannende vervolgvraag: ,,Als de vier molens in Houten er komen, wat doen wij dan? Zetten wij er dan twee aan onze kant van het kanaal bij? Daar moet de raad wat van vinden.”

In dit opzicht wil hij de afspraak uit het coalitieakkoord opnieuw bezien, door toch het gesprek over windenergie aan te gaan. ,,In het coalitieakkoord staat dat er deze raadsperiode geen windmolens mogen komen, maar zo’n vaart loopt dat niet. We moeten er wel over praten. De wereld om ons heen verandert snel. We moeten versneld van het gas af, Den Haag wil ook van alles van ons. Als we windenergie uitsluiten, dan halen we onze doelstelling van 2030 niet.”

RELATIE MET REGIO De verhouding van Wijk bij Duurstede met de regio, speelt bij alle afwegingen een rol - zo zegt de wethouder. Wijk heeft zich pas vorig jaar aangesloten bij het netwerk U10, waarin over wonen, verkeer en duurzaamheid afspraken worden gemaakt. ,,We doen mee met een Regionale Energiestrategie (RES). Als wij binnen de regio een rol willen spelen, dan zal windenergie op tafel moeten komen. Dinsdag wordt de RES in de raad besproken en daar is mijn vraag aan de raad; wat wordt onze rol?”

WONINGEN BOUWEN BELANGRIJK Strategisch gezien is nee zeggen tegen windmolens niet slim, meent Marchal: ,,Wij hebben onze partners in de regio nodig voor een grote woningbouwopgave. Ik krijg bestuurlijk vanuit het netwerk wel eens de opmerking, dat Wijk van het ene bord probeert mee te eten, en het andere bord wegschuift. Dat wij tegenover buurgemeente Houten naar Raad van State willen stappen, wordt als niet wenselijk beschouwd. Voor mij is ook dit onderdeel van de belangenafweging.”

ZONNEVELDEN Vervolgens ligt er het dilemma van de wenselijkheid van zonnevelden versus windmolens, waar de wethouder ook hoofdbrekens over heeft: ,,De energie van 11 hectare zonnepanelen bij Cothen, kan ook worden opgewekt met 1 windmolen. Als goede agrarische grond verdwijnt, dan is dat heel pijnlijk. Ook dit dilemma wil ik met de gemeenteraad helder krijgen.”

In zijn hart blijft hij tegenstander van windmolens: ,,Ik vind het lelijke ondingen. Maar ergens gaat het pijn doen. Ik denk dat we moeten gaan wennen aan een energielandschap. Ik verwacht, omdat technische ontwikkelingen zo snel gaan, dat windmolens een tussenstadium zijn - en dat we ze na 25 jaar weer kunnen afbreken.”

Wethouder Hans Marchal wil een breder gesprek aangaan: ,,Als wethouder duurzaamheid zit ik klem. Veel mensen willen goede stappen maken, de noodzaak van de energietransitie wordt door steeds meer mensen onderschreven. Dus we moeten samen met de raad gaan kijken welke plannen draagvlak hebben.”

MOTIE D66 Inmiddels maakt D66 handig gebruik van de dynamiek door voor de raad van dinsdag een motie op de agenda te zetten, waarin D66 vraagt om windmolens op Wijks grondgebied niet langer als taboe te verklaren.  Wethouder Marchal wil nog geen reactie geven, maar deze motie eerst in het college bespreken.

PCG MAAKT HET VERSCHIL De wethouder realiseert zich goed dat de bal bij zijn fractie ligt. ,,Als PCG staan we voor goed rentmeesterschap, dat betekent de aarde behouden voor toekomstige generaties. Daar hoort een andere manier van energie opwekken bij, we kunnen de aarde niet eindeloos uitputten." Als de 3 koppige PCG fractie zich voor windmolens uitspreekt, dan is er voor het eerst in de Wijkse gemeenteraad een meerderheid voor windenergie. Marchal weet nog niet wat de PCG gaat doen: ,,In mijn achterban zijn de meningen divers.” De verwachting is dat hierover deze maand - bij besluiten over de RES, of rondom de D66 motie - meer duidelijkheid over zal komen.

VVD WACHT MET REACTIE Sybren van de Velden, fractievoorzitter van de VVD - die in het coalitieakkoord heeft laten opnemen dat windmolens in deze periode van 4 jaar geen optie zijn, omdat de VVD achterban mordicus tegen is - wil in dit stadium nergens op reageren: ,,Iedereen valt nu over elkaar heen, maar ik wil eerst de informatie van dinsdag afwachten.”