• Wikipedia

Kasteel Culemborg herbouwd; niet met stenen maar bits

CULEMBORG In dit Culemborgse jubileumjaar worden de plannen voor een herbouw van het kasteel waarmee de stad ooit begon concreter. Na overleg met vele betrokken partijen in de stad heeft Communicatiebureau deRealiseerders een aanvraag gedaan om het kasteel weer in volle glorie te herstellen. Deze aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland is gehonoreerd waardoor de volgende stappen kunnen worden gezet. 

Een communicatiebureau dat een bouwproject aangaat op historisch beschermde grond, dat ligt niet voor de hand. Het is dan ook niet de bedoeling om het kasteel te herbouwen met stenen, maar met met bits. Geen fysiek kasteel dus maar virtueel. Met een virtual reality-bril op wordt het mogelijk om het kasteel te beleven zoals het in de tijden van Vrouwe Elisabeth geweest moet zijn. Niet alleen zien, maar je ook door het kasteel bewegen. 

Om een dergelijk project tot een succes te maken is het belangrijk dat wat je ziet ook zo goed mogelijk klopt. Van de juiste steensoort in de muur, tot de juiste kleden aan de wand. De inbreng van verschillende partijen, behalve de Stichting Kasteeltuin bijvoorbeeld ook de Voet van Oudheusden, en steun van de gemeente Culemborg zijn dan ook van belang geweest voor de toekenning van de startsubsidie. 

De startsubisidie is een mooie steun in de rug, maar daarmee is het hele benodigde bedrag nog niet binnen. deRealiseerders gaan nu met de betrokken partijen, de gemeente en de steun van de FruitDelta op zoek naar aanvullende fondsen. 

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) geeft steun aan projectplannen die passen bij de regionale ambities van FruitDelta Rivierenland. De Economic Board van het RIF beoordeelt en honoreert als onafhankelijk adviesorgaan de aanvragen die binnenkomen. De EB bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties, overheid en ondernemende inwoners.