• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Kerken voor het klimaat

CULEMBORG In de Open Hof vond de tweede klimaatbijeenkomst plaats van de Raad van Kerken in Culemborg. Het was het vervolg van de succesvolle avond vorige jaar november met Marjan Minnesma (directeur Urgenda) in de Fransche School.

Ging de avond in de Fransche School vooral over de klimaatproblemen en de noodzaak om in te grijpen, de avond in de Open Hof was sterk op de praktijk gericht. Centraal stond de vraag wat gewone mensen en kerkelijke organisaties kunnen doen om de dreigende klimaatveranderingen tegen te gaan. Vijf sprekers vertelden over concrete mogelijkheden. Milieuambtenaar Jan de Rooij sprak over de verschillende manieren waarop de gemeente particuliere initiatieven stimuleert en ondersteunt. Via Vrijstad Energie was er de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve zonnedaken. Ook hebben zij energiecoaches in de aanbieding die hulp bieden om woningen energiezuinig te maken.

Inspirerend was het verhaal van Jan van den Berge die stap voor stap bezig is om zijn eigen huis energieneutraal te maken. Mark van Baal vertelde over zijn landelijk bekende actie Follow This. Met deze actie wil hij de wereld sneller duurzaam maken door met velen aandeelhouder te worden van Shell en het bedrijf aan te zetten het roer drastische om te gooien naar duurzame energieproductie. Iedereen kan via Follow This voor € 30 groen aandeelhouder worden. De Vervoerstuin van Jan Theunissen biedt iedereen tegen lage tarieven de mogelijkheid om kennis te maken met elektrische rijden in auto's en op e-bikes. Jan Theunissen verwacht dat de ontwikkeling naar elektrisch rijden snel zal gaan.

Op deze avond werd ook het startsein gegeven voor het realiseren van een collectief zonnedak met tenminste 500 panelen. De gezamenlijke kerken gaan deze uitdaging aan als begin van een langlopende actie om blijvend te werken aan een beter klimaat. Op de avond zelf hebben al vele mensen zich als deelnemer voor dit zonnedak gemeld.

De overvolle zaal in de Open Hof en de betrokkenheid van mensen liet in ieder geval duidelijk zien dat het Klimaatprobleem leeft onder kerken en kerkmensen.