• Gemeente Culemborg

Kiezen in Culemborg

CULEMBORG In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een rubriek over kiezen in Culemborg. Alle Culemborgse politieke partijen reageren in deze rubriek op een politieke stelling.

Hoe lokale partijen denken over deze en andere onderwerpen die belangrijk zijn voor Culemborg kunt u verder onderzoeken op www.CulemborgKiest.nl. Op deze site kunt u binnenkort de Culemborgse kieswijzer invullen. En op zaterdagmiddag 10 en 17 maart kunt u binnenlopen bij de lijsttrekkersdebatten, respectievelijk in het Stadhuis en Theater De Fransche School

Vandaag luidt de stelling:

"Culemborg is klaar met nieuwbouw als Parijsch af is"

Moet er verder gebouwd worden dan de randen van het bebouwde oppervlak als Parijsch af is? Wát moet er nog gebouwd worden? Voor wie willen de partijen dat er gebouwd wordt en hoe zou er gebouwd moeten worden?

PvdA

Grootschalige woning nieuwbouw is na Parijsch voorlopig voorbij. Culemborg moet eerst werken aan de leefbaarheid van de nieuwbouwwijken en de verbindingen van verschillende wijken met de stad. Daarbij staan behoud van het karakter van onze stad en voldoende groen voorop. De PvdA wil wel inzetten op kleinschalige nieuwbouw met de nadruk op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor met name starters.

CDA

Nee, Culemborg is nooit klaar. De samenleving verandert en dit geldt ook voor de woningbouw. Het CDA vindt het belangrijk dat ook in bestaande wijken wordt ingespeeld op ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de vraag van specifieke doelgroepen als mensen met een laag inkomen, starters en ouderen. Bij het bouwen van extra woningen moet een goede balans zijn tussen natuur -en buitengebied en de bebouwde kom.

D66

Nee. Culemborg is nooit 'af' en nieuwbouw zal altijd nodig blijven. Maar D66 wil GEEN grote uitbreidingslocaties meer voor wonen of werken als Parijsch af is. D66 wil ons buitengebied groen en open houden. Bovendien is er voldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en creatieve oplossingen – denk aan kantoren ombouwen tot woningen, tiny houses - in het bestaande stedelijke gebied van Culemborg.

VVD

Nee, volgens de VVD blijft een bruisende stad altijd in ontwikkeling. Culemborg is dus nog niet klaar met nieuwbouw. In onze mooie stad moet nog een aantal locaties met - weliswaar iets kleinschaligere - nieuwbouw worden ingevuld. Denk hierbij aan het terrein van het voormalig Postkantoor of de Nieuwstad. De VVD wil echter pas bouwen als eerst goed is nagedacht over de infrastructuur en bereikbaarheid.

SP

De SP wil niet dat onze stad nog veel groter wordt. Helaas is nu in Culemborg nog lang niet altijd eenvoudig een passende woning te vinden. Dat ondervinden vooral jongeren, ouderen die zelfstandig willen blijven wonen en huurders met een laag inkomen. Met huizen bouwen zijn we pas klaar als er voor al onze inwoners duurzame woonruimte met betaalbare woonlasten en energierekening beschikbaar is.

Culemborg van Nu

Wij vinden dat zeker niet. Culemborg van Nu ziet nog volop kansen om in de stad én aan de randen huizen te bouwen voor verschillende Culemborgse doelgroepen zoals jongeren en senioren. Te denken valt aan bijvoorbeeld Hart van Nieuwstad en de Riebeeckstraat. Uiteraard met oog voor veel groen en een prettige woonomgeving. Culemborg moet zich blijven ontwikkelen, nu en in de toekomst.

ChristenUnie

Omdat behoeften steeds veranderen, is Culemborg nooit af. De ChristenUnie vindt de grenzen van de stad goed zoals ze nu zijn. Maar juist nu is het wel tijd voor meer kwaliteit. Zeker in Parijsch, wijk in aanbouw. Daar is aandacht nodig voor speelvoorzieningen en groen. Culemborg als geheel wil energieneutraal worden. Genoeg te doen dus, maar wel met de juiste focus en in de juiste verhoudingen.

GroenLinks

Wij gaan voor duurzaam, betaalbaar en kleinschalig wonen in een groene buurt. Met combinaties van samen wonen-zorgen-werken, milieuvriendelijke (zelf)bouw en concepten als tiny houses. GroenLinks wil geen grootschalige nieuwbouwuitbreidingen meer. Culemborg grenst aan het grootste Rijksmonument van Nederland, de Hollandse Waterlinie. Het landschap en de natuur in het buitengebied is prachtig en van grote waarde.

Vrijdag 9 februari zijn de blanco lijst 8 eerste kandidaat Machid El Boustati en blanco lijst 9 eerste kandidaat Soliman Irman, bekendgemaakt. Wij benaderen de kandidaten van deze lijsten voor de volgende aflevering van deze rubriek.

@culemborg.nl>@culemborg.nl@culemborg.nl@culemborg.nl>@bdu.nl>@culemborg.nl>