Kinderburgemeester in Culemborg

CULEMBORG Culemborg krijgt een kinderburgemeester. De gemeente Culemborg werkt daarvoor samen met Brede School Culemborg. Vanaf september wordt het naschoolse aanbod van het brede schoolprogramma uitgebreid met de lessen 'Kinderraad Culemborg' voor kinderen van groep 6, 7 en 8. In de lessen leren de kinderen op een aantrekkelijke en afwisselende manier wat er komt kijken bij het besturen van de stad. Voor de debatten kan de gemeente onderwerpen aandragen.

Fouad Sidali, verantwoordelijk wethouder jeugd is blij dat er samengewerkt wordt met Brede School Culemborg. ,,Je kunt bij kinderen niet vroeg genoeg beginnen met het ontwikkelen van hun talenten. Brede School Culemborg heeft hier bij uitstek ervaring mee," aldus Sidali.

De wens om een kinderburgemeester te benoemen komt voort uit het coalitieakkoord 'Samen werken aan Culemborg': ,,Samen met de scholen wordt in ieder jaar een kinderburgemeester verkozen. De kinderburgemeester is ambassadeur van alle kinderen in Culemborg. Samen met de burgemeester bezoekt de kinderburgemeester verschillende evenementen. Zo vergroten we de participatie van kinderen in het lokale bestuur."

De kinderen die meedoen aan het lesprogramma 'Kinderraad Culemborg' kiezen uit hun midden een kinderburgemeester. Na een half jaar draagt deze het stokje over aan de nieuwe kinderburgemeester die in de volgende lesserie wordt verkozen. In de tussentijd loopt de kinderburgemeester, eventueel aangevuld met medeleerlingen uit de lesserie, bij een aantal formele en informele activiteiten mee met de burgemeester.