• Detentiecentrum Zeist

Kinderen Andropov opgepakt om te worden uitgezet

 ZEIST Maksim (14) en Dennis Andropov (10) zijn opgepakt door de vreemdelingenpolitie Amersfoort en woensdagmiddag 12 december meegenomen naar het detentiecentrum Zeist. Ze waren in Amersfoort vanwege hun wekelijkse meldplicht.

door Simon Dijk

De voorgenomen uitzetting is het gevolg van de afwijzing van hun aanvraag voor een verblijfsvergunning om studieredenen. Een aanvraag gedaan omdat alleen in Nederland specialistische begeleiding bij de taalontwikkelingsstoornis van Maksim mogelijk is. En vanwege de beschadigende gevolgen van uitzetting van deze hier geboren en gewortelde kinderen. De uitzetting van de jongens zal binnen enkele dagen plaatsvinden, waarschijnlijk zaterdag.

INHUMAAN Dinsdag nog was er voor de kinderen een gesprek met het NIDOS, de jeugdinstelling die op dit moment de voogdij heeft. Dit gesprek ging vooral over hun mogelijke vertrek naar OekraÏne en over het verbod wat hen door NIDOS werd opgelegd om in de media te verschijnen. Maksim en Dennis speelden namelijk de hoofdrol in de documentaire Terug in Eige-land en zouden samen met Tim Hofman een kwart miljoen handtekeningen voor een rechtvaardiger Kinderpardon aanbieden aan de Tweede Kamer. Iets waar zij uiteindelijk geen toestemming voor kregen.

Susanna van Citters van het Burgerinitiatief Kinderpardon: ,,Het is inhumaan dat de jongens na het gesprek de volgende dag zonder aankondiging zijn opgepakt. Ze wachtten een aantal lopende procedures af, maar mogen dit niet in Nederland doen. Zij hebben niet eens de kans gekregen om, zoals gepland, vrijwillig te vertrekken. Ook zijn zij zonder begeleiding van hun voogdij-instelling naar Zeist gebracht. Die stelt op dat moment niet op de hoogte te zijn geweest van de aanhouding. Bij het hele gebeuren wordt te weinig rekening gehouden met het belang en de rechten van het kind. En instanties werken schijnbaar langs elkaar".

KINDERBELANG Opvallend bij de beschikking van de rechtbank is dat deze het belang van het kind ziet als één van de belangen die meegewogen wordt. Maar niet als het meest belangrijk. Iets waar de Kinderombudsman al jarenlang op aandringt. Zelfs stelt de rechter dat het 'schaderapport' van hoogleraar Erik Scherder, die de gevolgen van uitzetting voor kinderen onderzocht, 'ziet op kinderen in het algemeen' en niet op de situatie van Maksim. Dit lijkt een omgekeerde redenering, aangezien deze kinderen bij uitstek onder de onderzochte doelgroep vallen.

Op dit moment ligt bij burgemeester en wethouders van Culemborg een oproep van Susanna van Citters klaar aan staatssecretaris Harbers om de belangen van het kind wel voorop te stellen. En hun raadsman normaal tijd en ruimte te gunnen voor een verweer. Ook de instabiele politieke situatie in de Oekraïne baart zorgen. Als etnische Russen, voelen de Andropovs zich niet bepaald veilig en op hun plek in een vijandige sfeer.

WAKE Op de facebookgroep van het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg is inmiddels een oproep te vinden om deel te nemen aan een wake deze donderdag avond 13 december. Van 19.30 tot 20.30 uur wordt een ieder opgeroepen aanwezig te zijn bij het detentiecentrum in Zeist ((Richelleweg 13, Soesterberg). Deze oproep wordt ook landelijk gedeeld, zodat velen de jongens, hun familie en hun zaak kunnen steunen.