• Familie Andropov

    Archief Culemborgse Courant

'Kinderverhaal' gehoord in Andropov zaak

CULEMBORG In de zaak van de na 17 jaar uitgezette Culemborgse familie Andropov, zullen de oudste kinderen Denis (10) en Maksim (14) op korte termijn worden gehoord. Denis al deze woensdag via een 'spelenderwijs' gesprek bij de I.N.D. (Immigratie en Naturalisatie Dienst) te Den Bosch. Maksim op een alternatieve manier: via open vragen die hij samen met zijn mentor en ambulant begeleider mag beantwoorden. Zo kan het 'Kinderverhaal' met ervaringen van Denis en Maksim zelf en de reactie van deskundigen het beste tot zijn recht komen.

 door Simon Dijk

KINDERVERHAAL Susanna van Citters, contactpersoon van de familie ziet het als belangrijk dat nu de ervaringen van de kinderen rond hun asielaanvraag, uitzetting en verblijf in Kiev worden verteld. Juridisch adviseur Frank King merkt dit aan als het 'Kinderverhaal'. Na haar emotionele oproep aan staatssecretaris Harbers om de situatie van de kinderen serieus te bezien stelt van Citters: ,,Ik ben blij dat de IND een alternatief vond voor het horen van Maksim. Hun arts bevestigde eerder dat Maksim een aangeboren taalontwikkelingsstoornis heeft. Nu kan hij in een meer ontspannen situatie zijn verhaal doen. Naast mijn eigen verslag en dat van deskundigen komt nu heel veel informatie bij elkaar."

ASIEL EN KIND Dat er rekening gehouden moet worden met het belang van het kind in asielzaken, daar zijn deskundigen het volmondig mee eens. Uitzetting is schadelijk voor kinderen die hier geworteld zijn. Of hun verhaal, hen belasten met verhoor dan nog nodig is, dat is de vraag. Het is zoeken naar redenen, maar ook naar evenwicht en rechtvaardigheid. En vooral: het beantwoorden van de vraag om respect voor kinderrechten. De Kinderombudsman gaf aan: die rechten moeten in het asielrecht verweven worden. En eigenlijk voorop staan.

Voor praktische (financiële) steun aan de familie Andropov: www.uitgezet.nl.