'Klappen voor Bart' op het KWC

CULEMBORG Van 17 t/m 21 september is het de Week Tegen Pesten. Een onderwerp dat nog steeds op veel scholen een moeilijk probleem is. Om pesten bespreekbaar te maken verzorgde het KWC, voor leerlingen uit de tweede klas, de voorstelling Klappen voor Bart.

De voorstelling Klappen voor Bart wordt gespeeld door cabaretier Bart Melief. Bart is zelf als 13-jarig jongetje ernstig gepest vanwege zijn hazenlip. Het is dan ook een persoonlijke, maar vooral grappige voorstelling over pesten waarbij de leerlingen geconfronteerd worden met de impact die pesten heeft op een slachtoffer. Bart wil met deze voorstelling de leerlingen ook laten weten dat hij niet alleen gepest is, maar ook gepest heeft in de hoop niet meer gepest te worden. Maar of dat de oplossing was?

Na de voorstelling was er gelegenheid om vragen te stellen aan Bart. Hier werd door veel leerlingen gebruik van gemaakt soms ook met heel persoonlijke vragen.

,,Bart vertelde op een heel grappige manier over hoe dat hij gepest was vroeger. Wij moesten daar natuurlijk om lachen, maar ik besefte ook wel dat het voor hem vroeger helemaal niet zo grappig was. Bart werd echt heel erg gepest vroeger en er waren veel mensen die dat wel wisten maar er helemaal niks over zeiden of er iets aan deden. Ik vond de meeste verhalen best erg, hij kon er toch niks aan doen dat hij die hazenlip had? Ik vind dat pesten sowieso helemaal nergens op slaat. Als iemand er anders uitziet dan jij dan laat je die persoon toch gewoon met rust? Pesten hoeft echt niet." Aldus tweedeklasleerling Esri.

Naast de voorstelling Klappen voor Bart heeft het KWC ook een pestprotocol. Hierin wordt o.a. beschreven wat de school onder pesten verstaat, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat pesten bespreekbaar is én blijft.