Klikkende buurman zorgt voor schorsing hoge ambtenaar

MAURIK/CULEMBORG Een in Maurik woonachtige ambtenaar uit de gemeente Amersfoort, werkzaam als adjunct hoofd stedelijk beheer, liet vorig jaar een wagen overtollig kaphout thuisbezorgen. Zijn buurman nam daar enkele foto's van en zorgde ervoor dat deze in bezit kwamen van SP-lid Meijer in Amersfoort. Deze diende een klacht in bij de gemeentesecretaris, waarop het adjunct hoofd geschorst werd.

Dominee Henri Veldhuis van de Barbarakerk in Culemborg heeft de complete soap met verbazing gevolgd. Hij gaat in een schrijven naar alle raadsfracties van de gemeente Amersfoort onder andere in op de motieven van de buurman. Ook benadrukt Veldhuis dat het incourante resthout al jarenlang verdeeld wordt onder de medewerkers van stedelijk beheer en dat dit al eerder bekend was bij de gemeente.

,,Vanuit mijn pastorale betrokkenheid bij de gedupeerde en zijn gezin vraag ik uw aandacht voor de mijns inziens onevenredig harde disciplinaire maatregelen die door uw gemeentesecretaris zijn getroffen. Uit mijn eigen contacten met het gezin, weet ik dat zij nu, na de eerdere chronische treiterijen van hun buurman en het aangekondigde ontslag, emotioneel volledig aan de grond zitten. Persoonlijk en als pastor raakt mij dat zeer, omdat ik de familie goed ken. Ik ben overtuigd van hun integriteit en meen dat de gedupeerde en zijn gezin ernstig onrecht wordt aangedaan.'' Veldhuis roept daarom de raadsleden op tot barmhartigheid.

Navraag in het dorp Maurik leert dat de familie alom gerespecteerd wordt en de klikkende buurman het met al zijn buren moeilijk heeft. Een woordvoerder van de gemeente Amersfoort wil om reden van privacy niet ingaan op de zaak, maar bevestigt wel dat de zaak in onderzoek is.