• Koningin Julianaschool

Koningin Julianaschool Culemborg: Gezonde Excellente school

CULEMBORG De Koningin Julianaschool in Culemborg kreeg maandagochtend het felbegeerde predicaat Excellente school 2016-2018 uitgereikt.

De school voor speciaal basisonderwijs werd al in september 2016 bezocht door de juryleden van de onderwijsinspectie. Tijdens dit bezoek heeft de school zeer overtuigend aan kunnen tonen dat zij het predicaat Excellente School verdient. Het predicaat is aangevraagd op grond van de doorleefde visie van de school om door middel van het bevorderen van de gezondheid van de leerlingen te werken aan optimale leerprestaties. Zo wordt er veel aandacht besteed aan gezonde voeding en beweging en wordt er alles aan gedaan de sociale veiligheid, en daarmee gezond gedrag, op school te bevorderen.

De jury was duidelijk onder de indruk van deze breed gedragen visie. Een citaat uit het juryrapport: ,,Aan het excellentieprofiel van de school ligt een stevige basis ten grondslag in een team dat de opvattingen en uitwerkingen van het excellentieprofiel volledig onderschrijft en er hard aan werkt om wat bereikt is te behouden en waar mogelijk verbeteringen te realiseren. Het is veelzeggend dat de cognitieve resultaten ten opzichte van de voorlopige inspectienormen in de afgelopen jaren steeds ruim boven deze normen uitkwamen."

Na dit succesvolle jurybezoek moest de school nog tot afgelopen maandag wachten voordat zeker was of het predicaat ook toegekend zou worden. En dat bleek dus het geval. Het predicaat werd feestelijk uitgereikt door Heb Huibers, bestuurder van CPOB, en de wethouder van onderwijs Colin Stolwijk. De trotse leerlingen, ouders en team kregen een gezonde traktatie en natuurlijk werd het bordje Excellente school bij de voordeur opgehangen.