• THEO VAN DAM CULEMBORG

Kritische geluiden vanuit de ondernemers

CULEMBORG - Het plan Spoorzone is bij het merendeel van de Culemborgse binnenstad-ondernemers niet in goede aarde gevallen. De beoogde verhuizing van Albert Heijn met daaraan gekoppeld zes nieuwe winkelunits van honderd vierkante meter per stuk zien ze als het realiseren van een nieuw winkelcentrum.

Harry Buur sprak in namens Belangenbehartiging Bruisend Culemborg en wees op de moeilijke tijden die de winkeliers doormaken. ,,V&D, Blokker, Hema, Free Record Shop, Schoenenreus, Grand Bazar, Scapino en het fiasco van de Leidsche Rijn, deze namen zijn ons allemaal bekend. De omzet van bol.com is hoger dan die van V&D'', hield hij zijn toehoorder tijdens de gemeenteraad voor.

,,'Nooit is ook maar enige moeite gedaan, een enkele uitzondering daargelaten, om met ons in gesprek te komen, ook niet na de eerste keer dat wij ingesproken hadden. Niemand heeft gebruik gemaakt van onze kennis om een andere vorm van revitalisering van het stationsgebied te bespreken. Wij hebben het gevoel het paard achter de wagen te zijn.''

In de wandelgangen krijgt vooral de ondernemerspartij VVD er flink van langs. Harry Buur: ,,De VVD is er niet voor de eigen ondernemers. Ook de rol van D66 begrijpen we niet.'' Giel Smits toont zich wat genuanceerder. ,,Ik zie dat de politiek begint te luisteren. Hoe kan de raad straks gaan praten over een bruisende binnenstad als ze dit plan zou goedkeuren? Ik verwacht dat er uiteindelijk wel naar ons geluisterd wordt, al heeft het veel moeite gekost.''

Label:

Spoorzone