• De Roos

Dichter en museumdirecteur Korteweg in Culemborg

CULEMBORG Dichter en ex-museumdirecteur Anton Korteweg presenteert vrijdag 22 november een dichtbundel in Culemborg.

Anton Korteweg (1944) is allereerst een bekend Nederlands dichter die sinds 1971 met regelmaat gedichtenbundels publiceert. Zijn poëzie kenmerkt zich door ironische verzen die vaak over kleine en alledaagse gebeurtenissen gaan. Dit alles in een waas van melancholie. Ook als verheven zaken aan de orde komen, is zijn stijl sober en licht ouderwets.

Naast dit zeer toegankelijke dichterschap werd de neerlandicus Korteweg in 1982 directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. In 2009 ging hij met pensioen. 27 jaar bepaalde hij daar het beleid. Eén van de opmerkelijkste wapenfeiten: de aankoop van het manuscript van De Avonden van Gerard Reve voor 160.000 gulden.

De dichter Korteweg heeft net een bloemlezing gepubliceerd met lokale poëzie. Deze bundel wordt nu in Culemborg gepresenteerd. Korteweg leest voor uit eigen werk en wordt geïnterviewd door Jan Jaap Sorber. Er is alle gelegenheid vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. De Roos van Culemborg organiseert de avond in samenwerking met de Bibliotheek. De avond wordt gehouden in de bibliotheek, Herenstraat 29 (Het Weeshuis) en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, de hoed gaat rond.