• KWC

KWC gaat voor gezonde schoolpleinen

CULEMBORG Naast het hebben van gezonde schoolkantines en het certificaat Gezonde School, pakt het KWC nu ook de schoolpleinen aan.

Na de zomervakantie zijn er geen saaie, grijze schoolpleinen meer. Deze week is er een start gemaakt met het creëren van gezonde schoolpleinen. Op beide locaties van het KWC zullen de pleinen getransformeerd worden tot groene, sportieve, gezellige én gezonde schoolpleinen.

Een gezond schoolplein stimuleert leerlingen eerder om, bijvoorbeeld in de pauze, naar buiten te gaan en in beweging te komen. Het is goed voor de ontwikkeling van leerlingen op fysiek, sociaal en cognitief vlak. De ruimtes worden zo ingericht dat zij multifunctioneel inzetbaar zijn. Naast het relaxed buiten kunnen zitten en te sporten, kan er ook les gegeven worden en kunnen er sporttoernooien, diploma-uitreikingen en andere feestelijkheden gehouden worden.

De werkgroep van het KWC – bestaande uit docenten Wilrit Bos, Joram Salakory en Wouter Baas – die zich bezighoudt met het project gezonde schoolpleinen, is hiermee zo'n kleine twee jaar geleden gestart. Aan de hand van enquêtes, profielwerkstukken en andere onderzoeken, zijn zij erachter gekomen wat de wensen van zowel de leerlingen als collega's zijn voor de nieuw te creëren schoolpleinen. Om dit te kunnen realiseren was er natuurlijk ook geld nodig. Er werd een samenwerking aangegaan met ElkWelzijn en basketbalvereniging Archipel, er werden subsidies aangevraagd en een sponsorloop gehouden. Ook een groot aanmoediger van dit project, de Rabobank, stelt zich op als sponsor. De werkgroep hoopt dat de gezonde schoolpleinen nog vóór de start van de zomervakantie opgeleverd worden.