KWC-leerlingen zetten zich in voor Fancy Fair Barbarakerk

CULEMBORG Voor hun Proeve van Bekwaamheid hebben een groepje VMBO K3-leerlingen zich ingezet om op school activiteiten te bedenken en te organiseren voor deelname aan de Fancy Fair van de Barbarakerk op zaterdag 6 juni.

In de KWC-kramen verkochten de leerlingen zelfgebakken cupcakes, brownies, appelflappen en broodjes gezond. Er werden kinderen geschminkt en de bezoekers konden lootjes kopen voor een Samsung telefoon + JBL-speaker die aan het eind van de dag werd verloot. Deze werden gratis beschikbaar gesteld door Expert. De leerlingen hadden deze actie helemaal zelf geregeld.

De opbrengst van al deze activiteiten kwam geheel ten goede aan de Barbarakerk die dit gaat gebruiken voor de restauratie van hun kerktoren.