• KWC

KWC maakt werk van Kansen

CULEMBORG Kansklassen zijn een uniek kenmerk van het KWC. In de eerste twee leerjaren kunnen leerlingen alle vakken op een hoger niveau doen als blijkt dat zij talentvol zijn. ,,Jongeren ontwikkelen zich enorm tussen 12 en 14 jaar", zegt rector Joke Hengefeld, ,,we zien dat het werkt en dat het de motivatie om te leren positief beïnvloedt."

Na drie jaar werken met kansklassen oriënteert het KWC zich nu op meer en andere uitdagingen voor leerlingen. Vorige week donderdag was er een informatie avond over Agora onderwijs. In een overvolle aula genoten ouders, leerlingen en onderwijsmensen van een bevlogen presentatie door Sjef Drummen, founder van dit gepersonaliseerde onderwijs. Kenmerken daarvan zijn kiezen van eigen leerroutes door de leerlingen, grote betrokkenheid van ouders en docenten die als expert of als coach een rol spelen in het leerproces van de leerlingen. Uiteindelijk halen leerlingen hun diploma via de centrale examens op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Twee ouders, een vwo-leerling en twee docenten vanuit Agora in Roermond kwamen tijd tekort om alle vragen die leefden over dit onderwijs, te beantwoorden.

Hengefeld: ,,Als ook deze vorm van onderwijs in een behoefte blijkt te voorzien, willen we volgend schooljaar naast de kansklassen starten met een satellietklas voor Agora in nauwe samenwerking met de school in Roermond. De voorlichtingsavond riep niet alleen veel vragen op, maar zorgde duidelijk ook voor inspiratie en motivatie voor deze bijzondere vorm van leren. We vinden dit passen bij de school die we zijn en willen blijven, want de inspectie heeft onlangs het hele KWC in vrijwel alle afdelingen het predicaat "Goed" toegekend. Met Agora kunnen we nog beter inspelen op de leervragen van leerlingen die hiervoor willen kiezen en dat past helemaal bij het KWC als kansenschool."

Info en aanmelden: www.kwc-culemborg.nl