KWC stil tegen pesten

Tijdens de International Day of Silence op 17 april was het stiller dan normaal op het KWC. Op deze wereldwijde actiedag wordt aandacht besteed aan pestgedrag en kunnen organisaties laten zien dat zij pestgedrag onacceptabel vinden.

Het initiatief om mee te doen met deze actie op het KWC is genomen door een leerling. Casper Arends uit vwo 6 heeft zelf de actie georganiseerd. Van tevoren kregen alle docenten een poster uitgereikt met daarop een suggestie voor een dagopening. Alle docenten hebben hieraan meegedaan en zagen daarmee in dat aandacht voor het onderwerp erg belangrijk is.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die gepest worden vaak hun hele leven last blijven houden van de gevolgen. Maar ook dat zij vaak niets durven of kunnen zeggen over hun situatie en geen hulp durven vragen. Casper wilde het onderwerp bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat de mogelijkheden voor hulp bij iedereen bekend zijn.

Alle KWC'ers konden een stuk speciaal verstrekt tape over hun mond plakken, waardoor zij zich overduidelijk solidair verklaarden met de actie. Ook kon er bij binnenkomst op school een actielijst getekend worden. ,,Deze vorm is gekozen, omdat mensen die gepest worden vaak niet kunnen of durven praten over hun problemen en door stil te zijn, betuig je als het ware respect voor deze mensen en toon je medeleven" legt Casper zijn initiatief uit.