Laatste galerijflats gesloopt

CULEMBORG Na de Tweede Wereldoorlog was er in Culemborg een grote behoefte aan nieuwe woningen. De eerste nieuwe woningen werden net buiten de Vianensepoort gebouwd, vandaar de naam 'Achter de Poort'. De sociale huurwoningen voldeden echter al lang niet meer aan de eisen van deze tijd en sinds 2012 wordt de wijk daarom in vier fasen vernieuwd. Op dit moment is de sloop voor fase 3 bijna afgerond en daarmee zijn ook de laatste karakteristieke twee verdiepingen tellende galerijflats allemaal verdwenen. Meer dan 50 jaar waren de blauw-witte en groen-witte woonblokken prominent aanwezig langs de Wethouder Schoutenweg. Fase 3 omvat de sloop van 101 woningen en de bouw van 24 eengezinswoningen en 26 appartementen welke eind 2016 opgeleverd zullen worden.