• Archief ANP Foto

Leerlingen doen aanbevelingen om kinderen in armoede beter te betrekken

CULEMBORG Hoe kan de gemeente Culemborg ervoor zorgen dat alle jongeren, dus ook jongeren in armoede, mee kunnen doen? Leerlingen van het VMBO Lek en Linge in Culemborg bogen zich over deze vraag tijdens de projectweek van 25 t/m 30 juni over het Armoedebeleid van de gemeente. Aan het eind van de week kwamen de leerlingen met 7 aanbevelingen om kinderen en jongeren in armoede beter te betrekken. Op 3 juli nam wethouder Collin Stolwijk van de gemeente Culemborg de aanbevelingen van de leerlingen in ontvangst.

Wethouder Collin Stolwijk: ,,Geweldig hoeveel leerlingen enthousiast met dit thema aan de slag gingen. Jongeren vinden het zelf ook belangrijk dat iedereen in de stad mee kan doen, hoe dik of dun de portemonnee van je ouders ook is. Het project heeft een schat aan concrete en leuke ideeën opgeleverd. We bespreken deze ideeën op 24 september bij het stadsgesprek over Opgroeien en rondkomen, want ook de uitvoering van de aanbevelingen doen we echt samen - ook met jongeren."

ZEVEN AANBEVELINGEN De leerlingen kwamen met zeven aanbevelingen, zodat ook kinderen en jongeren die leven in armoede mee kunnen doen in de samenleving. 1. Lessen over geld. De jongeren willen graag interactieve lessen over geld bijv. bij een bank door een deskundige. 2. Het buurthuis bekender en toegankelijk voor iedereen. Jongeren van alle nationaliteiten kunnen leuke activiteiten in het buurthuis doen, zoals voetbal, gamen, make-up sessies en andere workshops. 3. Een gezamenlijke moestuin. Kinderen met en zonder armoede kunnen tijdens schooltijd of in de vrije tijd samenwerken in de moestuin. Fruit en groente wordt verkocht of uitgedeeld aan arme kinderen. 4. Geld en spullen verzamelen. Door een collecte of sponsorloop geld en spullen inzamelen en daarmee arme kinderen ondersteunen, zodat zij ook mee kunnen op schoolreisjes of buitenlandexcursies. 5. Een inzamelpunt voor sportartikelen, zoals kleding en sportattributen. Met de sportbank kunnen kinderen in armoede ook sporten. 6. Gratis workshops voor iedereen. Vrijwilligers kunnen helpen om de workshops, zoals een bouwdorp, kookavond, filmavond, knutselmiddag en sportactiviteiten te organiseren in het buurthuis. 7. Gratis openbare sportactiviteiten. Kinderen met weinig geld kunnen dan ook meedoen. Hiervoor zijn geld en vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld leerlingen van een sportopleiding of evenementenopleiding.

 

Op 24 september vindt in het kader van Culemborg 700 een stadsgesprek plaats over Opgroeien en rondkomen. Inwoners die willen meedenken over dit onderwerp of ideeën hebben over de uitvoering van de zeven aanbevelingen zijn van harte welkom. Locatie: Stadhuis, Oude Vismarkt 4 in Culemborg, van 19.30 uur tot 22.00 uur.

WEEK OVER ARMOEDE De leerlingen kregen in de week van 25 t/m 30 juni een heel programma rondom het thema Armoede, één van de themas in het kader van Culemborg 700 jaar. Tijdens deze projectweek deden de leerlingen onderzoek, namen zij interviews af en gingen zij op excursies. Een groep leerlingen ging op excursie naar de Voedselbank en de Kringloopwinkel in Leerdam, de andere groep bleef in Culemborg en bezocht de Voedselgroep en het nieuwe Jongerencentrum van Elk Welzijn.

Tijdens de projectweek werden de leerlingen begeleid door het project Speaking Minds. Speaking Minds is een samenwerking tussen Save the Children, Defence for Children en Stimulanz. Ook veel Culemborgse organisaties leverden een bijdrage om de week mogelijk te maken: Schuldhulpmaatjes, de Voedselgroep, ELK Welzijn, Stichting Leergeld en Stichting Elisabeth Weeshuis.