• Esther van der Heijden

Leerlingen KWC bedenken oplossingen voor zwerfafval

CULEMBORG In maart en april namen leerlingen uit 3 vwo van het Koningin Wilhelmina College deel aan onderzoeksproject Expeditie Zwerfafval. Ze leerden hoe zwerfafval kan eindigen in de plastic soep in de oceanen. Door gastlessen en door zelf onderzoek uit te voeren ontdekten ze veel over deze actuele problematiek.

Het project is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Lonneke Crusio en Grietje Holleman uit Culemborg, in opdracht van de Gemeente Culemborg. De initiatiefnemers willen via betekenisvol en activerend onderwijs zoveel mogelijk jongeren en hun omgeving vertellen over de oorzaken en gevolgen van zwerfafval en plastic soep. Leerlingen krijgen concrete tips om hun eigen gedrag te verduurzamen.

ECHTE OPDRACHTGEVERS Na een introductieles zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een onderzoeksvraag. Deze vragen komen van bestaande opdrachtgevers: de gemeente Culemborg, Rijkswaterstaat, het steunpunt NME, bewonersvereniging Eva-Lanxmeer, Plastic Soup Foundation en de Coop.

De leerlingen deden veldwerk op verschillende onderzoekslocaties in Culemborg. Ze verzamelden informatie via tellingen, enquêtes en interviews. Ook ruimden ze het aanwezige zwerfafval op. Bij terugkomst in de klas verwerkten ze de resultaten in een rapport. Tijdens de laatste les presenteerden de leerlingen hun resultaten en oplossingen aan de opdrachtgevers en wethouder Huub van Oorschot.

Net als vorig jaar kwamen veel leerlingen tot de conclusie dat er te weinig prullenbakken zijn. Maar ook moet er volgens hen meer voorlichting komen op scholen, in meerdere leerjaren. Opvallend: een aantal groepjes gaf aan dat jongeren zelf een rol kunnen spelen in het opruimen. Het corvee in en om de school moet voortaan door leerlingen uit álle leerjaren in toerbeurten gedaan worden. ,,Want als ik weet dat ik straks zelf moet opruimen, dan gooi ik mijn afval natuurlijk niet op de grond", aldus een leerling uit 3 vwo.

Zowel de opdrachtgevers als de gastdocenten Lonneke Crusio en Grietje Holleman zijn zeer te spreken over de kwaliteit van onderzoek en de presentaties van de leerlingen.

EFFECT OP DE PLASTIC SOEP In de tussentijd neemt de hoeveelheid plastic afval in zee schrikbarend snel toe. Jaarlijks komt er wereldwijd meer dan vijf ton plastic bij. Omgerekend zijn dat zestien volle tasjes plastic per meter kustlijn. De meeste leerlingen wisten niet dat het probleem zo groot is. En dat de gevolgen verstrekkend zijn voor het milieu, dieren en mensen. Gelukkig gaven veel jongeren aan dat hun ogen geopend zijn door hun deelname aan het project 'Expeditie Zwerfafval'.

Op dit moment zijn leerlingen uit 4 havo van Lek en Linge ook bezig met het project.

Wie wil weten wat Expeditie Zwerfafval nog meer doet, ook voor het basisonderwijs kan terecht op www.expeditiezwerfafval.nl voor meer informatie.