• THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG

Leerlingen tonen poëzie

CULEMBORG - René van Loenen en Dirry de Boer, beiden lid van de Poëziekring Culemborg, hebben leerlingen van groep 1 tot en met 6 poëzie voor gelezen. Hierdoor werden de leerlingen gestimuleerd om tijdens de week van de poëzie meer uit te beelden in werkstukken. Ze zijn fanatiek aan de gang geweest met hun werkstukken. Tijdens de expositie afgelopen donderdag konden belangstellenden hun werk bekijken. Via videobeelden werd getoond hoe er in groepsverband werd gewerkt.