• Klaas Eikelboom
  • Klaas Eikelboom
  • Klaas Eikelboom

Lege stoel voor kinderen Andropov

CULEMBORG In heel Nederland maakten kerken zichtbaar dat ze begaan zijn met het lot van de ruim 700 kinderen die vergeefs een beroep deden op het kinderpardon. Begaan vanwege de bewezen schade die deze gewortelde kinderen oplopen bij uitzetting naar een ander land. Ook in Culemborg bleef er daarom met kerst in drie kerken 'een lege stoel' vrij voor de uitgezette Culemborgse Arina, Denis en Maksim Andropov. Een symbolische actie die laat zien dat zij nog altijd welkom zijn.

In de Grote- of Barbara kerk, de Open Hof en de Nederlands Gereformeerde kerk stonden zo in elke kerk een lege stoel met foto en kinderspeeltje. In hun preek verwezen verschillende voorgangers naar de situatie van de Andropov's. Zo waren de hele familie en de vele kinderen die zij vertegenwoordigen toch een beetje aanwezig. In de hoop dat dit een steun voor de familie zal zijn.

Kerkleden actief in het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg blijven zich inzetten voor een rechtvaardig kinderpardon. Zo verzorgen zij diensten in de Bethelkerk in Den Haag, waar het gezin Tamrazyan in een doorlopende kerkdienst beschermd wordt tegen uitzetting. Samen met ruim 140 Kinderpardon gemeenten bezint het Burgerinitiatief zich op verdere acties.