Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Culemborg

CULEMBORG Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Culemborg voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Aanmelden: www.legerdesheils.nl/collecte