• Martin Smaling

'Leidingensoep' zal altijd wel blijven bestaan...

CULEMBORG Op tal van plaatsen in de stad worden er volop woningen gebouwd, zoals in Parijsch maar ook in Achter de Poort waar gewerkt wordt aan de laatste vierde fase.


Hoewel de discussie over het energie-neutraal maken van Culemborg en het afsluiten van het aardgasnet in 2040 nu volop wordt gevoerd krijgen veel woningen toch nog een aansluiting op het aardgasnet. De discussie over alternatieven voor het aardgas lokt veel reacties uit, zowel van voor- als tegenstanders van het versneld afsluiten van het aardgasnet laten van zich horen


De gemeente is inmiddels begonnen met het project Warmtekeuze wat de bewoners van een buurt helpt om samen te laten nadenken over mogelijke alternatieven. In de wijk Voorkoop is het aardgasnet al aardig op leeftijd dus voor inwoners van deze wijk dient het moment van het maken van een keuze zich binnen een aantal jaren aan. Voor woningen in de bebouwde kom lijkt een individuele- of collectieve warmtepomp een mogelijke oplossing te bieden. Het project Warmtekeuze Culemborg is een initiatief van Energiebedrijf Thermo Bello, de gemeente Culemborg en Alliander.


Maar aardgas of niet, het aantal buizen, leidingen en kabels in nieuwbouwwoningen zal de komende jaren met alle nieuwe energiebronnen eerder toenemen dan afnemen. Door de wirwar van al die leidingen en kabels zou je bijna denken dat je tegenwoordig hogere wiskunde moet hebben gestudeerd om nog op de bouw te kunnen werken.