• Janus Visser/BDU

Lek en Linge boekt beste examenresultaten ooit

CULEMBORG Openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg heeft de beste examenresultaten in de 26-jarige geschiedenis geboekt. Ook vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen scoort buitengewoon goed. Dat blijkt uit de uitslagen van de tweede examenronde. In totaal 95 procent van alle kandidaten heeft nu het felbegeerde diploma op zak.

Voor de tweede keer in korte tijd gaat de vlag uit bij Lek en Linge en de Lingeborgh. Van de 806 examenkandidaten haalden er 765 een diploma. Een greep uit de totaaluitslag: álle 15 leerlingen van de allereerste lichting gymnasium zijn geslaagd. Die honderd-procentscore geldt ook voor vmbo-basis in Geldermalsen én Culemborg en vmbo-kader in Geldermalsen. Het vwo scoorde 95 procent. De havisten maakten in de tweede ronde de grootste sprong, van 75 procent naar een keurige 89 procent. Alle percentages zijn, vaak ruim, boven het landelijk gemiddelde.

,,it is een superresultaat", zegt directeur-bestuurder Joost van Rijn. ,,Het mooist is het voor de leerlingen en hun ouders. Die hebben er hard voor gewerkt. Het is een feest als ik door de stad fiets en al die Lek en Linge-wimpels zie hangen met de namen van de leerlingen erop." Over het resultaat zegt Van Rijn: ,,Ik kan me in mijn 26 jaar op Lek en Ling niet heugen dat we zo'n goede score hebben gehaald. Dat is natuurlijk ook de verdienste van de docenten en de staf. Voor hen was het eveneens spannend: komt er uit wat wij er in hebben gestopt? De medewerkers mogen dan ook terecht heel trots zijn."

De directeur wijst echter meteen op de verantwoordelijkheid die op de school rust. ,,We hebben de lat voor ons zelf hoog gelegd. In januari van dit jaar kregen we het predicaat 'Excellente school.' Daar zijn we uiteraard zeer verguld mee. Tegelijk kwamen we onder een vergrootglas te liggen. Gelukkig hebben we het waar gemaakt. Laat deze mooie resultaten als inspiratie dienen om op de ingeslagen weg verder te gaan."

Percentages geslaagden

Lek en Linge  Culemborg

vwo 95%

havo 89%

vmbo-t/g 98%

vmbo-k 98%

vmbo-b 100%

Totaal L&L Culemborg 94%

Vestiging de Lingeborgh, Geldermalsen

vmbo-t/g 94

vmbo-k 100

vmbo-b 100

Totaal Lingeborgh 97%