• Leerlingen op de brugklaslocatie van ORS Lek en Linge Culemborg

    Liesbeth Wattimury Fotografie

Lek en Linge stelt zich voor

CULEMBORG Hoe is de sfeer? Waarom kleine locaties? Is tweetalig onderwijs iets voor mijn kind? Dit en veel meer komt op 13 en 14 november aan bod tijdens de informatieavonden van openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg. De avonden zijn speciaal voor ouders van leerlingen in groep 8.

Veel ouders hebben behoefte om zelf te ervaren hoe het er op school aan toegaat. Ze willen graag weten waar hun kind terecht komt. Daarom organiseert Lek en Linge speciaal voor hen deze avonden. Voor kinderen die interesse hebben in Lek en Linge, zijn er andere mogelijkheden. Zij kunnen terecht tijdens open dagen, snuffellessen, keuzelessen en, voor het tweetalig onderwijs, de afternoon tea. Data zijn te vinden op www.lekenlinge.nl bij 'kennismakingsactiviteiten'.

Op 13 en 14 november presenteert de hele school zich. Lwoo, vmbo, havo, gymnasium en de vrijeschool, van alle leerroutes zijn zowel medewerkers als leerlingen aanwezig om belangstellenden te informeren. Er zijn algemene inleidingen van directeur-bestuurder Joost van Rijn en teamleider Frank van Geffen van de brugklaslocatie. Daarnaast zijn er achttien workshops. Ouders kunnen zich er voor twee inschrijven. Er is onder meer keus uit workshops dyslexie, hoogbegaafdheid, cultuurprofielschool, Unescoschool en de vrijeschoolleerroute. Wie een onderwerp na afloop nogmaals wil zien of wie graag meer wil weten over een workshop waar hij of zij niet bij kon zijn, kan online terugkijken.

De informatieavonden op 13 en 14 november bieden hetzelfde programma en gelden alleen voor Lek en Linge Culemborg. Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen heeft 15 november een eigen informatieavond voor ouders.

Ouders kunnen zich aanmelden via www.lekenlinge.nl.