• Kunstenaar Vaast Colson aan het werk op Lek en Linge voorafgaand aan de Week van de Verdraagzaamheid.

    Liesbeth Wattimury Fotografie

Lek en Linge zet zich actief in voor verdraagzaamheid

CULEMBORG De grote spandoeken aan de gevels lieten er geen twijfel over bestaan: heel ORS Lek en Linge in Culemborg stond afgelopen week in het teken van de Week van de Verdraagzaamheid. Op allerlei manieren gingen leerlingen én medewerkers aan de slag met thema's als pesten, anders zijn en hoe daar mee om te gaan.

Vanuit verschillende invalshoeken werd op de vier schoollocaties aandacht besteed aan minder plezierige aspecten van het leven, zoals pesten, groepsdruk, sexting en intolerantie. Lek en Linge mag in leerlingenenquêtes onveranderd hoog scoren op onderdelen als positief schoolklimaat en sociale veiligheid, zoiets gaat niet vanzelf, weten ze op school. In de landelijke Week tegen Pesten, bij Lek en Linge De Week van de Verdraagzaamheid, wordt daar bij stilgestaan. Directeur-bestuurder Joost van Rijn legt uit: ,,Wij vinden dat niet alleen positiever geformuleerd, het geeft ook aan waar het om gaat: ben je bereid om te dragen dat een ander anders is dan jij, ook als je daar soms wellicht wat last van ondervindt? Het vergt een actieve rol van jezelf."

En dat begint al in de brugklas, zegt cultuurcoördinator en brugklasmentor Rik Weeting. ,,Het is superbelangrijk om dat direct in het begin van het schooljaar stevig neer te zetten. Bij de brugklas doen we dat met 'Klappen voor Bart', een schoolvoorstelling over pesten. Confronterend maar ook humoristisch en het stemt tot nadenken. Omdat het voor alle leerroutes is, kan iedereen zich erin herkennen." Op de vmbo-locatie was een breed programma, vertelt teamleider vmbo-tl Dennis Bosch. ,,In de onderbouw zijn we gestart met het programma Top's!, dat het hele jaar loopt en waarin we in gaan op zaken als groep en gedrag. Voor de bovenbouw was er Be Aware, onder andere over verleidingen. En het derde jaar tl heeft een Boom der Verdraagzaamheid gemaakt, vol briefjes met gedachten en gevoelens."

Het opvallendst was het project I like school and school likes me. Twee kunstenaars, oud-Culemborger Peter Fengler en zijn Vlaamse collega Vaast Colson, 'leefden' 72 uur in de vwo- en havo-locaties en waren daar soms flink ontregelend bezig. Docent Weeting: ,,Wij wisten niet wat ze gingen doen, dus een vraag was: hoe reageer je als je drie dagen een vreemdeling over de vloer hebt? Het project, dat op tien scholen in Nederland plaatsvindt, was om praktische redenen al enkele weken geleden. Er is een documentaire van gemaakt en die was weer centraal onderdeel van de verwerking tijdens de lessen van de Week van de Verdraagzaamheid."