Leren op maat op het KWC: Agora onderwijs

CULEMBORG In de visie op onderwijs van het KWC staan kansen en keuzes centraal. Op het KWC wordt iedere leerling geplaatst in een klas al naargelang het advies van de basisschool. Vervolgens krijgt elke leerling zeker twee jaar lang de kans om ieder vak op het naastliggende hogere niveau te gaan doen. Dus tl-leerlingen kunnen bijvoorbeeld Engels op havo-niveau doen. Zeer veel leerlingen blijken meer aan te kunnen doordat zij zich tussen 12 en 14 jaar nog enorm ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen leerlingen hun schoolcarrière ook afsluiten met examens op een hoger niveau voor de vakken waarin zij bovengemiddeld goed presteren.Donderdag 30 november vindt er een informatieavond Autonome leerroute Agora op het KWC plaats. Tijd: 19.30-21.00 uur. Aula Beethovenlaan 1, Culemborg.

Voortvloeiend uit deze visie op leren en ontwikkelen wil het KWC onderzoeken of er vanaf het schooljaar 2018-2019 belangstelling is om te starten met een klas leerlingen aan wie een volledig gepersonaliseerde leerroute wordt aangeboden, het zogenaamde Agora-leren. Dit Agora-leren is ontwikkeld op de school Niekeé in Roermond en het KWC zal in samenwerking met deze school de klas gaan aanbieden. Dat is een satellietklas. Het gaat om zeer persoonlijk leren, het zoeken naar maatwerk voor ieder kind. Agora is een geheel nieuw onderwijsconcept voor alle leerlingen van vmbo tot en met vwo en voor leerlingen van alle leeftijden die uiteindelijk in de tijd die ervoor staat een "gewoon" diploma halen (www.agoraroermond.nl). Van ver uit de omtrek komen leerlingen naar Roermond voor Agora-onderwijs.

Op 2 september bezocht een grote KWC-delegatie Agora. De delegatie bestond uit de totale schoolleiding van het KWC, enkele docenten, leden van de medezeggenschapsraad, een vertegenwoordiging van een basisschool en een aantal belangstellende ouders. De KWC-delegatie zag een school waarin het traditionele onderwijssysteem was afgeschaft. Er waren geen traditionele lessen, geen niveauscheiding, geen leerjaarlagen, geen klasse-indeling, geen leerboeken en geen rooster meer. Wat wel was overgebleven van het traditionele model was: (een deel van) een schoolgebouw met daarin persoonlijke werkplekken voor leerlingen en coaches die de leerlingen begeleiden om in contact te komen met de wereld om van die wereld te leren. Agora-onderwijs heeft een sterke relatie met de ouders van de leerlingen. Daarnaast zijn alle ouders verplicht een educatieve bijdrage te leveren aan de school middels het geven van workshops waar leerlingen op kunnen intekenen. Het bezoek maakte zoveel indruk op de schoolleiding van het KWC dat de schoolleiding besloot deze onderwijsvorm, mits er voldoende belangstelling voor blijkt te zijn, ook in Culemborg aan te bieden in nauwe samenwerking met Roermond. Vandaar de term satellietklas.