• Anke van Baal

Levenslange band tussen een leerling en docent

CULEMBORG Eugen de Reuver (59) begon in 1970 in de brugklas van het Koningin Wilhelmina College. Zijn docent Nederlands én klassenleraar was Hans van Baal. In de paar jaar dat hij op het KWC zat, zou Van Baal een blijvende invloed op hem uitoefenen.

door Eric Jansen

De Reuver: ,,Ik was een matige, niet bijzonder ijverige leerling. Ik was wel actief in de leerlingenvereniging, met toneelopvoeringen, én leverde veel kopij voor de schoolkrant. Mijn liefde voor taal kwam tot bloei door de stimulatie van Hans van Baal. Ik voelde me door hem gewaardeerd en gezien, er was een klik tussen ons. Hij gaf me adviezen en tips over schrijven. In zijn lessen besteedde hij aandacht aan de rol van humor in de literatuur. Bij het schrijven van opstellen gaf hij veel ruimte in de onderwerpen, waardoor ik ook erotisch getinte opstellen inleverde." In de KWC-traditie en die tijd was dat laatste zeker niet gewoon; de opstellen werden echter beloond met mooie cijfers. Van Baal herkende in De Reuver schrijftalent en hun band groeide, zo werd De Reuver nog gevraagd als oppas voor Van Baals kinderen.

De Reuver wisselde van school vanwege een verhuizing naar de Achterhoek, kwam in 1982 in Deventer te wonen en werd maatschappelijk werker. In 1986 was er een eerste voorzichtige poging om te publiceren. In 2000 begon hij met tekstbureau TEKSTVAST, om iets naast zijn werk als hulpverlener te doen. Hiermee schreef hij onder meer voor opdrachtgevers als gemeentes en instellingen. Maar er volgde meer: in 2012 verscheen zijn eerste boek 'Je vergist me' gevolgd door 'Ik kijk van me op' in 2013 en recent 'De waarheid is een koe', bij Uitgeverij Boekenbent in Barneveld. In de trilogie wordt op humorvolle wijze gespeeld met taal via ultrakorte verhalen, gedichten en woordspelingen. De Reuver gaf zijn eerste boek in 2012 tijdens een schoolreünie aan van Baal, als dank voor zijn stimulerende rol.

Desgevraagd herinnert Hans van Baal (nu 76 jaar) zich zijn oud-leerling: ,,Na 32 jaar docent Nederlands op het Koningin Wilhelmina College én enkele duizenden leerlingen én 15 jaar pensioen is het niet gemakkelijk een leerling nu te typeren. Wel blijven bepaalde leerlingen mij bij en daar hoort Eugen zeker bij. Hij interesseerde zich als onderbouw leerling al bovengemiddeld voor de Nederlandse taal. Mijn stokpaardje: grammatica en spelling zijn belangrijk om je in schrijfopdrachten en gedichten goed te kunnen uiten, dat pikte Eugen volgens mij snel op. Dat hij toen al verrassende opstellen schreef is mij bijgebleven. Het doet me uiteraard goed dat zijn spelen met de Nederlandse taal, zoals Eugen mij na het verschijnen van zijn eerste boek (2012) meegaf, in de beginjaren zeventig tijdens mijn lessen Nederlands gestimuleerd is."

Op de foto: Hans van Baal met het eerste boek van Eugen de Reuver