• Dietrich Bonhoeffer

Lezing over Dietrich Bonhoeffer

CULEMBORG In de bewogen Duitse geschiedenis van de eerste helft van de twintigste eeuw is Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) een opmerkelijk hoofdrolspeler. Geboren in de Berlijnse elite kiest hij voor de theologiestudie. Met opmerkelijk veel buitenlandse contacten blijf hij in Duitsland ageren tegen de toenemende fascistische macht. Hij raakt betrokken bij de aanslag op Hitler. Op persoonlijk bevel van de Führer wordt hij enkele dagen voor het einde van de oorlog opgehangen. Brieven uit de gevangenschap, maar ook eerdere boeken en zijn hele levenshouding getuigen van een ernstige maar vastberaden houding te midden van het onheil. Arthur Alderliesten is gefascineerd door deze theoloog in de branding. Hij schreef 'Wandelen door Bonhoeffers gedachtegoed, routes door Berlijn'. Maandag 2 oktober is er in de Oud-Katholieke Kerk, Varkensmarkt 18, vanaf 20.00 uur een lezing over leven en werk van deze fascinerende persoonlijkheid. Meteen het begin van de Bonhoeffermaand, met lezingen en een reis naar Berlijn (www.deroosvanculemborg.nl, knop 'Bonhoeffer'). Toegang vrij, de hoed gaat rond.