• Martin Smaling

Lokale politici over Oekraïne-referendum

CULEMBORG De meningen over het Oekraïne-referendum zijn verdeeld, ook binnen de lokale politieke partijen. Over één ding is iedereen het eens: er is in het associatieverdrag geen sprake van toetreding tot de EU en dáárvoor gaan we dan ook niet naar de stembus.

door Nelly Hofman

D66 Maja Slagboom heeft vorig jaar mei een bezoek gebracht aan Oekraïne. Zij heeft daar persoonlijk ervaren hoe het land hunkert naar samenwerking met de Europese Unie en af wil van Russische beïnvloeding. Dat sterkt haar in de opinie van de D66-fractie om voor het verdrag te stemmen.

,,Samenwerking tussen landen is voor D66 cruciaal. Met een afzetmarkt van 44 miljoen consumenten is de Oekraïne een aantrekkelijke handelspartner voor Nederland. Een handelsovereenkomst met dit Oost Europese land biedt  kansen, ook voor Culemborgse bedrijven. Daarnaast kan het verdrag zorgen voor meer stabiliteit in de regio. Onderdelen van het associatieverdrag zijn behalve het wegnemen van handelsbarrières ook afspraken om de bureaucratie te verminderen, corruptie aan te pakken en de democratische rechtsstaat te versterken. D66 adviseert dan ook voor het associatieverdrag te stemmen." Aldus Slagboom.

CDA Het CDA is ook voor het verdrag. Nicolien de Geus (CDA) licht toe: ,,Deze overeenkomst gaat over politieke en economische samenwerking. Door samen te werken draagt Europa bij aan de politieke stabiliteit en rechtsorde in Oekraïne en kunnen bedrijven over en weer gemakkelijker zaken doen. Dat is een gedeeld belang, ook voor Nederland."

SP SP is minder positief over het associatieverdrag. Antoon van den Elzen (SP) ziet dan ook het liefst dat er 'nee' gekozen wordt tijdens het referendum van 6 april aanstaande. Eén van de redenen is de verdeeldheid in het land. Van den Elzen geeft aan dat West-Oekraïne zich met de EU verbonden voelt, maar het oosten zich meer op Rusland richt. ,,Daarbij wil de EU en het kabinet vergaande samenwerking aangaan met een land in burgeroorlog. Een land dat bovendien bol staat van de corruptie en waar de rechtsstaat steeds verder afbrokkelt."

GroenLinks Rudi Oortwijn (GL) laat weten dat de meerderheid van zijn fractie voor het associatieverdrag zal stemmen. Een minderheid kiest voor een blanco stem, omdat diegene het een onzinreferendum vindt. Oortwijn benadrukt dat de lokale Groenlinks-fractie hiermee geen stemadvies geeft: ,,Dit is geen advies. Wij gaan niet over Europese zaken."

PvdA De vrees van velen is dat dit associatieverdrag een stap in de richting is tot toetreding van Oekraïne tot de EU. Marinka Mulder (PvdA) is hier duidelijk over: ,,Oekraïne wordt - net als Chili en Zuid-Afrika, die ook zo'n verdrag hebben - geen lid van de Europese Unie. Dat willen we ook niet. Wat we wel willen, is samenwerken."Het standpunt van de PvdA is dan ook voor het associatieverdrag, omdat een veilig en democratisch Oekraïne in het belang is van onze vrede en handel.,,En door samenwerking voorkomen we dat de toekomst van de Oekraïense democratie en bevolking gedicteerd wordt door Poetin." voegt Mulder er nog aan toe.

ChristenUnie Christenunie adviseert iedereen om gebruik te maken van het stemrecht en voor het associatieverdrag te stemmen. De ChristenUnie heeft ingestemd met de goedkeuring van het associatieverdrag met Oekraïne, omdat goede betrekkingen met landen die grenzen aan de EU belangrijk zijn. De ChristenUnie ziet graag dat Oekraïne als buurland meer gericht wordt op de EU. Zo staat er op de website van de partij te lezen.Gert Mostert, fractievoorzitter van de Culemborgse afdeling van Christenunie, verwijst naar hun website met de woorden; ,,Ik heb daar eigenlijk weinig aan toe te voegen."

VVD Monica Wigchers (VVD) reageert: ,,Wij roepen voor- en tegenstanders op om vooral gebruik te maken van hun stemrecht en op 6 april te gaan stemmen."Verder licht ze toe dat het verdrag handel moet bevorderen, belemmeringen moet wegnemen, corruptie moet verminderen en moet voorkomen dat vluchtelingenstromen onze kant opkomen.,,Het verdrag is nadrukkelijk geen aanzet tot een EU-lidmaatschap voor Oekraïne." onderstreept ook Wigchers.

Culemborg Centraal Machid El Boustati (Culemborg Centraal) geeft aan dat hij tegen het verdrag gaat stemmen, maar wil eerst benadrukken dat Culemborg Centraal een lokale partij is: ,,We zijn een lokale partij en vanuit die positie kunnen we geen stemadvies geven over de internationale politiek."

Daarna geeft hij zijn beweegredenen om 'nee' te stemmen: ,,Persoonlijk ga ik tegen stemmen, want Poetin beschouwt de Oekraïne als zijn achtertuin, dus zo lang hij aan de macht is lopen we een grote kans op economische sancties als we toenadering zoeken. Het is dus zaak om eerst toenadering met Rusland te zoeken om de problemen op te lossen. Een andere reden waarom ik tegen ga stemmen is dat in Oekraïne heel weinig gedaan wordt vanuit de overheid om racisme te bestrijden. Negers joden en moslims zijn niet echt welkom in het land."