• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Maatschappelijk Diner levert 63 matches op

CULEMBORG Het Maatschappelijk Diner op 27 oktober heeft maar liefst 63 matches opgeleverd. Op initiatief van ElkWelzijn kwamen in totaal achttien bedrijven en achttien maatschappelijke organisaties bij elkaar in restaurant Smollen bij Bolderburen. Zij gingen met elkaar in gesprek en onderzochten mogelijkheden om iets voor elkaar te betekenen. Dat zorgde voor prachtige, creatieve ideeën en concrete plannen, die ter plekke vastgelegd werden. Deze 'matches' gaan de komende tijd mooie dingen opleveren in Culemborg.

Een greep uit de gemaakte matches:

Vluchtelingenwerk en scholengemeenschap Lek en Linge spraken af dat vluchteling-leerlingen buddy's krijgen; zo leren beide van elkaar.

Bureau Bassa zegde toe de vormgeving van een expositie van Syndion te verzorgen, in ruil voor vermeldingen van Syndion in allerlei publiciteitsuitingen.

Hordijk en Hordijk maakt de accountantsverklaring van Present, dat als tegenprestatie een maatschappelijk teamuitje voor medewerkers Hordijk en Hordijk verzorgt.

LEKMagazine geeft een workshop communicatie aan vrijwilligers van Stichting Samen Verder, die een busje beschikbaar stelt om magazines te bezorgen.

,,Het is prachtig om te zien dat er zoveel maatschappelijke betrokkenheid is bij ondernemers in Culemborg. En dat er zoveel ondernemende maatschappelijke organisaties zijn, die de kansen pakken die worden geboden", aldus ElkWelzijn.

Het Maatschappelijk Diner werd georganiseerd door ElkWelzijn en is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Culemborg en het Ondernemersfonds. Hierdoor waren er voor de deelnemers geen kosten verbonden aan het diner. De begeleiding van de avond was in handen van Annemieke Hijink. Zij vroeg onder meer Henk Visscher van het gelijknamige bedrijf over zijn ervaringen met het beschikbaar stellen van zijn oldtimers voor het dagje uit van de vrijwilligers vorig jaar (zie foto). Visscher maakte meer dan duidelijk dat hij het fijn vindt om iets te doen voor de vrijwilligers.