• Karin van de Kar

Avond over weerbaarheid vrouwen

CULEMBORG Culemborg kent een uniek netwerk: De Interculturele Vrouwen Culemborg (DIVC), een netwerk van vrouwen uit allerlei culturen. Op 26 november houdt DIVC een avond over weerbaarheid van vrouwen. Dit thema sluit mooi aan bij de actieperiode waarin Orange the World ook in Culemborg activiteiten organiseert om geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar te maken. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in Meerlaan 22 te Culemborg (gebouw ElkWelzijn). Aanmelden via het contactformulier op www.divc.info. Of mailen naar welkom@divc.info. 

DIVC zet zich in om samen met Culemborgse vrouwen te werken aan een lokale samenleving die meer in balans is. DIVC wil vrouwen blijven prikkelen en bewust maken van hun bijdrage aan de sociale samenhang. Je hebt als vrouw invloed. Het motto is: gebruik die ook, samen met andere vrouwen. 
Op dinsdagavond 26 november houdt  DIVC een interactieve bijeenkomst over weerbaarheid van vrouwen. Vanuit het perspectief van vrouwen bespreek men dan hoe je als vrouw je weerbaarheid kunt vergroten in alledaagse én in gewelddadige situaties. En hoe maken we vanuit verschillende culturen geweld tegen vrouwen bespreekbaar? De uitkomsten van deze avond krijgen waar gewenst in 2020 een vervolg.
Tijdens deze bijeenkomst biedt DIVC een veelzijdig programma met theater van Surpluus, een dialoog met Jeanette Slootbeek (consulent seksuele gezondheid) en een interactief gesprek met een huisarts. Bovendien informeren leden van het wijkteam de aanwezigen en is er een info-loket en natuurlijk muziek.