• 5G collectief demonstreert in Den Haag

    Collectief 5G
  • Het 5G Collectief waarschuwt voor toename stralingsbronnen op straat en dichtbij huis.

    Simon Dijk
  • Het 5G Collectief waarschuwt voor toename stralingsbronnen op straat en dichtbij huis.

    Simon Dijk

Burgers vragen gemeente om onderzoek 5G

CULEMBORG Verenigd in het Culemborg 5G Collectief, vragen inwoners de gemeenteraad, burgemeester en wethouders om uitstel van de invoering van 5G. Ze dringen bij hen aan op een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico's, actuele effecten op mens, dier en milieu en monitoring daarvan. Een nulmeting moet daarbij zichtbaar maken wat het stralingsniveau is op dit moment. Het collectief van wetenschappers en ervaringsdeskundigen wil Raad en College informeren en vooral ook het gesprek aangaan.

door Simon Dijk

Culemborgers protesteerden 9 september ook in Den Haag tegen de invoering van het snelle internet 5G. Diezelfde dag diende het ministerie van Economische zaken en Klimaat de ontwerpwet Telecom in, waarin gemeenten de plicht krijgen de aanleg van 5G-zendmasten toe te staan. Het collectief: ,,Deze wet zet gemeenten buitenspel. Ook omdat de weigeringsgrond om volksgezondheidsredenen eruit is gehaald. Ministerie en de Gezondheidsraad nemen biologische effecten, zoals beschadiging van ons DNA niet mee. Die raad ziet geen bewezen schade door straling als het gaat om de opwarmingseffecten. Hiermee worden ruim tienduizend wetenschappelijke onderzoeken aan de kant geveegd. Gemeenten, zoals Maastricht laten nu een kritisch geluid horen richting kabinet. We hopen dat ook Culemborg haar verantwoordelijkheid zal nemen."

GEVOLGEN Een vertegenwoordiger van het collectief: ,,5G komt bovenop de eerdere 2-, 3- en 4G-varianten, maar dan met een veel hogere frequentie. Wetenschappers signaleren nu al serieus te nemen gevolgen zoals hartkloppingen, tumoren, auto-immuunziekten, onvruchtbaarheid, tinnitus, Alzheimer op jongere leeftijd, depressie en slaapproblemen. Ook de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) wijst op het mogelijk gevaar van kanker." Judith Jobse, initiatiefnemer van het eerdere Culemborgs 5G manifest wat honderden inwoners al tekenden: ,,Het kan zomaar zijn dat kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en elektrogevoeligen een zendmast voor hun deur krijgen. Daarom willen we politici bewust maken van het effect wat dat kan hebben." Informatie en manifest: www.5GCulemborg.nl

EIGEN ERVARINGEN Ook in Culemborg bestaat zorg over 5G als nieuwe elektromagnetische stralingsbron. In en met het collectief Culemborg 5G delen inwoners ervaringen. De invloed op hun gezondheid is volgens hen zo duidelijk, dat die aansluit bij wat wetenschappelijk bekend is over de biologische effecten. Jobse:  ,,We merken dat politici vaak geen flauw idee hebben wat de invoering van 5G voor een gevolgen heeft. Als collectief zijn we zeer goed op de hoogte en spreken uit eigen kennis bijvoorbeeld vanuit de gezondheidszorg en techniek. Ons doel is anderen voorlichten en het bewustzijn op het gebied van straling verhogen." 

Een andere deelnemer: ,,Ik maak me ook zorgen over DNA-schade, die onomkeerbaar is. Die schade werkt generaties lang door. De kennis dat wij zelf elektromagnetische wezens zijn, is aan het groeien. Als je dat weet, snap je beter dat die straling van buitenaf zo ons lichaam op celniveau kan verstoren."