• Carla Franssen
  • Carla Franssen
  • Carla Franssen
  • Carla Franssen

Inloophuis Culemborg viert jubileum

CULEMBORG Het inloophuis Culemborg bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met een feestprogramma van 14 tot en met 16 november. In gesprek met bestuursleden Carla Franssen, Bettie ten Cate en gasten van het Inloophuis.

door Eric Jansen

Rond 1992 begon oprichtster Wimke Westerlaken in de garage van haar huis met een huiskamerproject voor mensen die vaak alleen zijn of weinig contacten hebben. Het initiatief werd opgepakt door de Culemborgse kerken, waarna in 1994 een oprichtingsakte volgde. Nog steeds financieren de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk het Inloophuis, dat sinds enkele jaren op de Parklaan 195 is gevestigd.

Het inloophuis is een laagdrempelige plek voor mensen die behoefte hebben aan contact, gezelligheid of een luisterend oor. Tijdens de inloopmiddagen is er koffie en thee en zijn er altijd twee gastvrouwen- of heren aanwezig. Twee keer per maand bereiden vrijwilligers een warme maaltijd, waarvoor de gasten zich kunnen inschrijven. Sinds kort is er maandelijks ook een lunch voor gasten.

AAN TAFEL Hoe gaat het tijdens een inloopmiddag? De grote tafel zit vol met gasten, variërend in leeftijd van begin 30 tot 89 jaar. Men vindt het leuk om wat ervaringen te delen. Zo komen enkelen hier al 25 jaar, sommigen vertellen ook echt drie keer per week te komen. Twee gasten vertellen dat hun vrouw is overleden en dat de bezoeken aan het Inloophuis betekenen dat ze soms voor het eerst die dag iemand spreken. Een gaste noemt dat aan tafel veel gelachen wordt, ervaringen worden uitgewisseld, kleine en grote problemen worden 'opgelost', maar zeker ook verdriet wordt gedeeld.

Ten Cate noemt dat het Inloophuis ook een dagstructuur biedt aan mensen: ze hebben een vast punt om naartoe te gaan en zijn verzekerd van contact met anderen.

De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Op de inloop komen gemiddeld vijftien gasten per middag. Er zijn tientallen inloophuizen in Nederland die voorzien in deze behoefte, want de bezoekersaantallen stijgen overal. Franssen verklaart dit laatste onder meer door het feit dat het aantal ouderen toeneemt, maar ook werkloosheid kan een reden zijn om naar het Inloophuis te komen.

Het Inloophuis is geopend op zondag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.inloophuisculemborg.nl. Men kan zich ook aanmelden als nieuwe medewerker.