• Martin Smaling
  • Martin Smaling

"Netjes" gedumpt

CULEMBORG De nieuwe manier van huisvuil aanbieden waarbij restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht kent volgens velen meer nadelen dan voordelen. Het per 30 liter betalen zou het dumpen van afval in de hand werken. Op deze onder de Binnenpoort (maar wel netjes bij een afvalbak) gedumpte vuilniszakken wordt de AVRI door een tegenstander van het huidige beleid als veroorzaker van de dump aangewezen.