• Stichting De Wakende Hond, mat vlnr: Channa Cohen Stuart, Jos Sturkenboom en Ada Wille

    Tanja Moody

Stichting De Wakende Hond waakt over de buurt rondom de Honddijk

CULEMBORG ,,Wij blaffen en bijten als het nodig is'', zeggen de oprichters van de pas opgerichte stichting De Wakende Hond. ,,Maar kwispelen kunnen we ook!" Jos Sturkenboom, Channa Cohen Stuart en Ada Wille spreken namens het negenkoppige bestuur. ,,We waken over de belangen van de buurt rondom de Honddijk en het naastgelegen buitengebied."

door Tanja Moody

De directe aanleiding voor de oprichting van de stichting is de nabije verhuizing van Tuincentrum Van den Hurk aan de Honddijk naar industrieterrein Pavijen. Jos Sturkenboom legt uit: ,,Vorig jaar naar aanleiding van een krantenbericht realiseerden we ons dat Ron en Theo van den Hurk opnieuw een poging deden om het tuincentrum te verplaatsen. Voor de omwonenden betekent het dat op de huidige locatie nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Als buren horen we graag wat er staat te gebeuren en we hopen bij de bouwplannen en herinrichting te worden betrokken."

RAMP Al sinds 2002 spreekt de familie met de gemeente Culemborg over een verhuizing. Aanvankelijk leek het in 2011 eindelijk te gebeuren met de aankoop van een perceel in Lanxmeer naast de N320. Echter eerst keerde het economische tij en vervolgens overkwam hen een ramp, weet Sturkenboom. Door de grote financiële bijdrage vanuit de provincie om een nabijgelegen kruispunt grondig aan te passen, trok de gemeente zich op het laatste moment terug van de herbestemming. Met als gevolg dat vanaf het aangekochte perceel geen ontsluiting meer mogelijk was en de eigenaren met grond werden opgezadeld waar ze niets meer mee konden.

Een jarenlange juridische procedure volgde. Op diverse punten werd de familie in het gelijk gesteld. Eind 2017 kreeg Van den Hurk opnieuw een optie op grond aangeboden door de gemeente, dit keer op Pavijen. Sindsdien wordt er weer gesproken over herontwikkelen.

DE HOOGTE IN Waakzaamheid is geboden. In de bouwplannen van 2011 was nog sprake van circa 35-41 huizen. In de laatste gesprekken met de gemeente en Ron van den Hurk, bleek het in 2018 te gaan om liefst 80 woningen. ,,Dan ga je de hoogte in, in meerdere lagen!'' Iets dat ze juist niet willen zien gebeuren. Daarnaast zijn er nog enkele wensen. Ada Wille legt uit: ,,Naast een verbetering van de leefomgeving hopen we op unieke verbindingen met het typische karakter van het buitengebied, met goede zichtlijnen, voldoende groen, doortrekken van de klompenpaden en aanleg van landschapselementen. Het beetje buitengebied dat we nog hebben, moeten we koesteren."

Sturkenboom vult aan: ,,Ook in het bestemmingsplan van 1995 was hiervan al sprake. Destijds wilde de gemeente De Hond bewust niet volstoppen met woningen en werd de bijzondere waarde ingezien van dit voor onze stad bijzondere gebied."

LANG NIET GEK Inmiddels zijn de laatste plannen afgeketst en verdere gesprekken gaande met een andere projectontwikkelaar. Het grote bord op het terrein van het tuincentrum over de verhuizing per maart 2020 is weggehaald. ,,We hebben er alle begrip voor dat Ron en Theo geld moeten verdienen om nieuwbouw mogelijk te maken. We hebben geadviseerd om de ideeën uit 2011 weer op te pakken. Die waren eigenlijk nog lang niet zo gek. Het levert hen financieel ook meer op!"

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN Zodra de eerste schop in de grond gaat, wil Channa Cohen Stuart er snel bij zijn. Als archeologe is zij goed bekend met de archeologische vondsten in Culemborg. Onder het terrein van het tuincentrum en eigenlijk onder de héle wijk ligt een schat aan archeologisch materiaal uit de Romeinse tijd. Channa Cohen Stuart: ,,Bij elke boring zit al een archeologische indicator en dat op slechts tientallen centimeters onder de grond. Het zou toch fantastisch zijn als je deze historie – als extra dimensie - voor iedereen zichtbaar maakt! We denken en helpen graag mee met de verbeelding en het inspireren."

Wat is de geest van de plek? Hoe staan de verschillenden archeologische vondsten in Culemborg met elkaar in verband? Helemaal geestdriftig worden de archeologe van de gedachte dat er eigenlijk nòg een laag moet zijn: de Karolingische laag (uit de 8e eeuw en vernoemd naar Karel de Grote). ,,Helemaal geen gekke gedachte, als je je realiseert dat Wijk bij Duurstede in die tijd een wereldstad is geweest."

Duur hoeft het verplichte archeologische onderzoek niet ze zijn. ,,De kosten zijn slechts een fractie van de totale bouwkosten. De projectontwikkelaar is net zo veel geld kwijt aan het flora en fauna onderzoek. De Hond zit namelijk vol met uilen en vleermuizen'', aldus Channa Cohen Stuart.