• 5G collectief verwelkomt professor Pall, expert elektromagnetische velden

    5G collectief

Vraagtekens rond risico's 5G

CULEMBORG Rond de landelijke wet Telecomcode die in voorbereiding is, bestaat nu in ruim 70 gemeenten discussie. Gemeenten worden door deze wet verplicht om mee te werken aan de aanleg van een dicht netwerk van 5G-zendmasten. Omdat er nog veel vragen zijn over gezondheidsrisico's, besloot het Culemborgs college eventuele verzoeken tot aanleg voorlopig aan te houden. Op voorstel van het plaatselijk 5G collectief is er in januari een voorlichtingsbijeenkomst voor raadsleden waar vóór en tegenstanders hun zegje kunnen doen.

door Simon Dijk

De activiteiten van het 5G collectief trokken ook de aandacht van de Amerikaanse hoogleraar celbiologie en genetica, professor Martin Pall, in Nederland om symposia te geven over de effecten van straling en 5G in het bijzonder. Pall is één van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van elektromagnetische velden. In Culemborg nam hij een voorlichtingsvideo* op over de gezondheidsrisico's van straling, zoals DNA (cel) schade, oorsuizen, slaapstoornissen, depressie, kanker en hart en vaatziekten.

In de video komt ook Judith Jobse, ervaringsdeskundige, aan het woord. Jobse: ,,In 1990 constateerde een arts bij mij elektrogevoeligheid. Daarbij hebben mensen door straling klachten als hoofdpijn, hartkloppingen, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratiestoornissen. Door in huis stralingsbronnen af te schermen, door bekabeld internet, beschermende muurverf en kleding heb ik er mijn weg in gevonden. Maar met het nieuwe 5G, met vele kleine zenders in de straat, is die straling overal en met een veel hogere frequentie."

VRAGEN VVD Naast het 5G collectief liet de plaatselijke VVD zich informeren door een 'technisch specialist op communicatie gebied'. Fractievoorzitter Han Braam die in tegenstelling tot het 5G collectief de onderbouwing niet ziet: ,,Mobiele communicatie is tegenwoordig overal en altijd om ons heen, zonder dat er onderbouwing is van schadelijke effecten. De vraag is: is 5G echt heel anders? De frequentie is hoger, maar de energie veel lager, uiteindelijk vergelijkbaar met de huidige bandbreedtes. Iedereen kan, met in Nederland vier 5G netwerken actief, kennismaken en de effecten zien. Wel is er brede belangstelling en noodzaak om ons over 5G meer te informeren. Nu zeggen wij niet bij voorbaat nee."

DIENSTBAAR Aanwezig bij één van de wijkbijeenkomsten van het 5G collectief is beleidsadviseur duurzaamheid van de gemeente Culemborg Jan de Rooij, net zoals het publiek, danig onder de indruk. ,,Ook de gemeente overkomt wat er nu gebeurt. Een gemeente wil dienstbaar zijn aan bewoners en negatieve invloeden wegnemen. We zijn gehouden om wetten uit te voeren. Het nadeel van een kleine gemeente is dat je lang niet alle kennis in huis hebt. Kennis die bij het ministerie bekend moet zijn. Er liggen nu veel vragen over gezondheidseffecten die eerst beantwoord moeten worden. Of dat houdbaar is, dat is de vraag." Informatie: www.5gcollectiefculemborg.nl.

*De voorlichtingsvideo is een initiatief van de Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit) en de CPLD- vereniging, de officieel erkende patiëntenvereniging voor EHS'ers. Doel van de video is om meer bewustzijn te creëren over de gezondheidseffecten van straling.