• Joop van Gasteren met museumdirecteur Nicole Spaans

    Henriett Somlai
  • Joop van Gasteren

Maker kindertekening 67 jaar na dato opgespoord

CULEMBORG Tot en met 31 maart kunnen Culemborgers de tijdelijke tentoonstelling 'Oud Papier' gratis bezoeken in het Elisabeth Weeshuis Museum. De expositie geeft met maar liefst 25 archiefstukken een overzicht van zeven eeuwen stadsgeschiedenis, om te beginnen met de originele charter met de stadsrechten uit 1318. Uit de collectie van het Regionaal Archief Rivierenland toont het museum ook stukken die werden gemaakt in het kader van de Jan van Riebeeckfeesten in 1952. Daaronder drie kindertekeningen. De maker van één ervan is opgespoord. Joop van Gasteren deed in 1952 mee aan de tekenwedstrijd die was uitgeschreven onder de Culemborgse lagere scholen. En hij bleek talent te hebben…

 

Joop van Gasteren: ,,Ik ben op 5 mei 1945 geboren in de Tulpstraat. En inmiddels 52 jaar getrouwd met Thea Romeijn. We zijn altijd in Culemborg blijven wonen. Ik ging naar de katholieke Willie Broders jongensschool. In 1952 deed ik blijkbaar ook mee aan de tekenwedstrijd. Ik heb daar geen duidelijke herinnering aan, maar ik tekende graag. Op de Ambachtsschool onderkende tekenleraar Van Os mijn tekentalent en adviseerde mij om naar Den Bosch te gaan. Maar daar hadden mijn ouders het geld niet voor. Voor de tekenwedstrijd tekende ik het schip 'De Dromedaris', waarmee Van Riebeeck in 1652 naar Zuid-Afrika voer."

JONGE JAREN Het Elisabeth Weeshuis Museum koos uit de 65 bewaard gebleven tekeningen Joops tekening uit voor de presentatie. Ook die van C. Jaarsveld en Roelie de Bruin zijn in het museum te zien. Joop van Gasteren bezocht onlangs het museum om meer te vertellen over zijn jonge jaren. ,,Leuk dat jullie mij hebben gevonden, ik vind het heel bijzonder om nu samen herinneringen op te halen", vertelt hij aan museumdirecteur, Nicole Spaans. ,,Wat toen een feest was, staat nu in ander licht. Hoe denkt het museum daar eigenlijk over?" 

Nicole Spaans: ,,Een hele goede vraag, Joop, die niet eenvoudig te beantwoorden is. Van Riebeeck heeft betrekkelijk kort in De Kaap gezeten, tien jaar. Aanvankelijk was de VOC niet van plan om bij Kaap de Goede Hoop een kolonie te vestigen. De tuinbouwproducten die er verbouwd werden, waren bedoeld voor de schepen die op de Oost voeren. Ook werd er vers water en vlees ingeladen. Maar van lieverlee kwamen er toch meer en meer boerderijen. Op zoek naar vruchtbare grond moest de oorspronkelijke bevolking van veehoeders plaatsmaken. Bij de festiviteiten in 1952 had men alleen oog voor de positieve kanten van de stichting van het verversingsstation door Van Riebeeck. Nu weten we dat de kolonisatie van de Kaap voor de oorspronkelijke bewoners desastreuze gevolgen heeft gehad."

'Oud Papier' is tot en met 31 maart te zien. Het weeshuismuseum biedt in deze periode extra activiteiten aan, zoals op 31 maart in samenwerking met Voet van Oudheusden de lezing van Gijs van der Ham, conservator van het Rijksmuseum, over de Genealogie van de Heren en Graven van Culemborg. De lezing vindt plaats om 15.00 uur in De Fransche School, voorafgaand aan de lezing is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken in het weeshuismuseum. Tickets voor de lezing zijn voor 8 euro te bestellen via online ticketverkoop op www.weeshuismuseum.nl. Voor houders van Museumkaart is de lezing gratis, maar ook Museumkaart-houders moeten reserveren.