• De mantelzorgconsulenten van Welzijn West Betuwe

    Welzijn West Betuwe

Mantelzorgcompliment van de gemeente

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft besloten de regeling voor een financieel Mantelzorgcompliment in 2018 voort te zetten. Met deze regeling wil de gemeente Culemborg degene die mantelzorg ontvangt, de zorgvrager, de mogelijkheid bieden zijn of haar mantelzorger een compliment te geven van € 125,00. Dat is een van de manieren waarop het college van B en W zijn waardering voor mantelzorgers toont. Daarnaast geeft het college ondersteuning aan mantelzorgers via het Steunpunt Mantelzorg van ElkWelzijn.

Mantelzorg is iets wat een mantelzorger 'overkomt'. Iemand in de naaste (familie)kring heeft of krijgt een beperking, door ziekte of een ongeluk. Deze naaste heeft daardoor hulp nodig, meer hulp dan gebruikelijk is, om zelfstandig te kunnen leven, wonen en deelnemen aan de samenleving.

Mantelzorg is dus geen vrije keus en geen vrijwilligerswerk. Voor degene die het ontvangt is het noodzakelijke zorg, die langer dan een jaar duurt en gemiddeld 8 uur of meer per week inzet vraagt van de mantelzorger.

Aanvragen kan gedurende het hele kalenderjaar. Het Steunpunt Mantelzorg van ElkWelzijn handelt de aanvraag af. Voor vragen over het mantelzorgcompliment, het aanvraagformulier of voor andere vragen over mantelzorg kunnen inwoners terecht bij het Steunpunt Mantelzorg op 0345-515227 of steunpuntmantelzorg@elkwelzijn.nl. Mantelzorgers die in 2017 een aanvraag hebben gedaan, moeten voor 2018 een nieuwe aanvraag indienen.