• Een donderdag ingediende motie werd unaniem door de raad aangenomen, zodat Culemborg nu officieel Regenboogstad is.

    Tanja Moody

Meer veiligheid en sociale acceptatie voor LHBT'ers

CULEMBORG De fracties van GroenLinks, PvdA, SP, D66 en CvN willen dat de gemeente Culemborg extra aandacht geeft aan LHBT'ers ter verbetering van hun veiligheid en sociale acceptatie in Culemborg.

Door Tanja Moody

Een donderdag ingediende motie werd unaniem door de raad aangenomen, zodat Culemborg nu officieel Regenboogstad is. De raad roept het college op om zich aan te sluiten bij het landelijk ontwikkelde regenboogstedenbeleid, net als de Provincie Gelderland. Verder moet er een plan van aanpak komen en ruimte worden geboden voor een boogkunstwerk of element in het Culemborgse straatbeeld.

Volgens de indieners van de motie is 4-7% van de samenleving lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. In Culemborg gaat het daarmee om ongeveer 1500 inwoners. Vooral onder LHBT-jongeren komen suïcidepogingen vaker voor dat bij heteroseksuele jongeren. Johan Verweij gebruikt het spreekrecht van burgers om uit te leggen wat het voor hem betekent om uit te komen voor je seksuele voorkeur en welke negatieve reacties hij ervaart. Daarom wil hij zijn stem laten klinken in het raadsbrede pleidooi voor een veilige plek voor iedereen.

SYMBOOLPOLITIEK De gemeente Culemborg heeft als uitgangspunt geen doelgroepenbeleid te hanteren. Wethouder Simon Buwalda licht toe: ,,Iedereen grijpt dit verhaal aan. De gemeente is echter terughoudend in het specifiek benoemen van groepen bij het maken van beleid. Iedereen telt mee, ongeacht geloof, geslacht, afkomst en seksuele voorkeur.''

Verder is het voorgestelde bedrag van 5000 euro te weinig om structureel iets te veranderen en om niet alleen aan symboolpolitiek te doen. Op de vraag van Tim de Kroon (GroenLinks) wat dan wel nodig is om de discussie te beginnen, zegt de wethouder toe in gesprek te willen om de knelpunten te begrijpen. Dit sluit goed aan bij het huidige beleid en is passend in het budget.

DISCRIMINATIE Fouad Sidali (PvdA) gelooft er niets van dat het alleen om de financiën gaat. ,,Geen doelgroepenbeleid wil niet zeggen dat er geen doelgroepen zijn in onze samenleving. We moeten ernaar leven. Waarom doen we niets extra's voor mensen die in hun veiligheid bedreigd worden?

De wethouder krijgt bijval van Han Braam (VVD). ,,Het is niet zo dat we als VVD niet voor deze groep willen opkomen. Maar zodra we iemand uitlichten, dreigen we anderen te vergeten. Laten we niet praten over doelgroepen, maar dit breed oppakken: de discriminatie aanpakken en uitbannen uit de maatschappij." Toch stemt de VVD uiteindelijk vóór de motie. ,,We hebben goede argumenten gehoord en ons punt gemaakt."